Endrer morgendagens forsyningskjede

NorSea er en innovativ og kundefokusert forsyningskjedeleverandør.

Om oss
Samlede basedetaljer
Baseareale 2,451,000 m2
Utendørs lagring 1,448,000 m2
Lagre 195,100 m
Verksteder 60,500 m2
Kontorer 111,500 m2
Kaier 46
Lengde kaier 3,130 m
NorSea Denmark
Baseareale 200,000 m2
Utendørs lagring 160,000 m2
Lagre 30,000 m
Verksteder 5,000 m2
Kontorer 5,000 m2
Kaier 6
Lengde kaier 800 m
NorSea Stavanger
Notberget 25, 4029 Stavanger
Risavika Havnering, Bygg 45, 4056 Tananger
+47 51 85 30 00
Baseareale 700,000 m2
Utendørs lagring 215,000 m2
Lagre 57,000 m
Verksteder 25,000 m2
Kontorer 77,000 m2
Kaier 15
Lengde kaier 1,100 m
NorSea Stordbase
Eldøyane Næringspark bygg 125, 5411 Stord
+47 53 41 99 99
Baseareale 100,000 m2
Utendørs lagring 95,000 m2
Lagre 4,000 m
Verksteder 800 m2
Kontorer 400 m2
Kaier 2
Lengde kaier 120 m
Norbase
Stangnesterminalen 6, 9409 Harstad
+47 77 07 96 00
Baseareale 50,000 m2
Utendørs lagring 20,000 m2
Lagre 5,100 m
Verksteder 3,000 m2
Kontorer 2,100 m2
Kaier 2
Lengde kaier 360 m
NorSea Vestbase
Omagata 110C, 6517 Kristiansund
+47 71 57 22 00
Baseareale 821,000 m2
Utendørs lagring 530,000 m2
Lagre 55,000 m
Verksteder 25,000 m2
Kontorer 22,000 m2
Kaier 13
NorSea UK
Smith Quay, Peterhead Harbour, Peterhead AB42 1DX
+44 01224 451000
Baseareale 80,000 m2
Utendørs lagring 78,000 m2
Lagre 4,000 m
Kontorer 2,000 m2
Kaier 3
Lengde kaier 250 m
NorSea Polarbase
Havneveien 50, 9610 Rypefjord
+47 784 21 700
Baseareale 500,000 m2
Utendørs lagring 350,000 m2
Lagre 40,000 m
Verksteder 1,700 m2
Kontorer 3,000 m2
Kaier 5
Lengde kaier 500 m

Baseareale

2,451,000 m2

Utendørs lagring

1,448,000 m2

Lagre

195,100 m2

Verksteder

60,500 m2

Kontorer

111,500 m2

Kaier

46

Lengde kaier

3,130 m