Administrasjon og håndtering av avfall

Vår avfallshåndteringsservice blir levert under merkevaren Maritime Waste Management (MWM).

Besøk MWM

Totalhåndtering av avfall og industriell tankrengjøring

Vi tilbyr løsninger for integrert totalhåndtering av avfall og industriell tankrengjøring. Det innebærer at vi besørger ett kontaktpunkt for all avfallshåndtering og avhendingsbehov, samtidig som vi sørger for at alle krav- og dokumentasjonsstandarder blir ivaretatt.

En mann med rød hjelm og grønn jakke noterer på en notatblokk ved siden av dunker med farlig avfall.

Lang erfaring og ekspertise

Vi har lang erfaring og ekspertise innen avfallshåndtering, utstyrsinnsamling og tankrengjøring for offshore-industrien, og tilbyr vår kompetanse på disse områdene både offshore og på land. Ekspertene våre bygger opp systemer for avfallshåndtering on-/offshore, gir råd opp mot reduksjon av avfall og gjenbruk, og gir assistanse med utfordrende avfallstyper.