Våre årsrapporter

For første gang publiserer vi en egen årsrapport inkludert ESG-rapport for NorSea-gruppen. Her beskriver vi resultatene for 2022, og hvilke mål vi har satt oss fram mot 2030.