Våre årsrapporter

Vi publiserer en egen årsrapport inkludert ESG-rapport for NorSea-gruppen. Her beskriver vi resultatene våre og hvilke mål vi har satt oss fram mot 2030.