Skjemaer

Søknad for adgangskort og kjøretillatelse

Når søknaden er godkjent sender NorSea Polarbase kurs ut til vedkommende på mail, kurs må gjennomføres og påfølgende test må bestås før kort kan utstedes.
Henvendelse i vår resepsjon for produksjon og utlevering av kort

Adgangskort

Last ned

Kjøretillatelse

Last ned

Fyll ut skjema inkludert mail adresse til personen som skal ha adgang og send dette på mail til:

info@polarbase.no

Sikkerhet og kurs

På NorSea Polarbase har vi en null-filosofi når det kommer til skade på personell, miljø og utstyr. Det er derfor viktig at alt personell som ferdes på området har gjennomført sikkerhetskurs og bærer adgangskort synlig. Alt personell som ferdes på basen må sette seg inn sikkerhetsinformasjon og varslingsrutiner for basen.

Sikkerhetsinformasjon

Last ned

Varmt arbeid og arbeidstillatelse

All form for varmt arbeid på NorSea Polarbase området skal meldes og godkjennes før arbeidet igangsettes. Med varmt arbeid mener vi: Sveising, skjæring, kutting, brenning, lodding, bruk av vinkelsliper eller enhver bruk av redskap med høy egenvarme eller som utvikler varme og/eller gnister.
Godkjent/signert skjema skal være tilstede på arbeidsstedet under arbeidet.

Søknad om varmt arbeid

Last ned

Skjema fylles ut og sendes på mail til:

ordre@polarbase.no