Avfallshåndtering

Maritime Waste Management (MWM) ble etablert I 2004 og er en norsk avfalls og -kompetanseselskap som tilbyr avfalls- og rengjøringsrelaterte tjenester. Vi er en teknisk organisasjon med ingeniører og annet ledende personell.

En mann med rød hjelm og grønn jakke noterer på en notatblokk ved siden av dunker med farlig avfall.

Totalleverandør for avfallshåndtering

Selskapet løser enkeltoppdrag så vel som å påta seg oppgaven som totalleverandør for avfallshåndtering ved alle baser og lokasjoner langs kysten. Vi har en solid eierstruktur som gir mulighet for effektiv samhandling, gjennom eierne våre, NorSea og Coast Center Base (CCB).

Uavhengig av lokasjon

Avfall vil bli samlet inn, resirkulert og håndtert i henhold til gjeldende lovgivning, uavhengig av lokasjon. Vi sikrer at avfall blir avhendet trygt og i tråd med lokale, statlige og føderale standarder.

Mangeårig erfaring og ekspertise

Vi har mangeårig erfaring og ekspertise innen avfallshåndtering, innsamling av utstyr og tankrengjøring for offshore-industrien. MWM tilbyr denne kompetansen både offshore og på land.

Hovedkontoret

Hovedkontoret vårt er i Kristiansund ved NorSea Vestbase. Vår erfaring på området går langt tilbake, og vi tenker også fremover. Vi har vært involvert i prosessen med å introdusere avfallssegregasjon for olje- og gassindustrien, og vi var også blant de første som implementerte komplett avfallshåndtering (Total Waste Management) for Nordsjøen.

Kontakt oss