Norbase AS

Norbase på Stangnes er et naturlig knutepunkt for frakt og distribusjon av varer og pakker i Harstad og Hålogalands-regionen.

Norbases hjemmeside

I tillegg kjører vi bilruter daglig til Harstad og Narvik, og to-tre dager i uken til andre steder i regionen.
Vi leverer varer nasjonalt og internasjonalt gjennom våre partnere som Jetpak, DHL, ColliCare, DSV, Ramberg, DB Schenker og Norlines.

Flyfoto av Norbases fasilliteter på vinteren.

Eiendom

Vi har utviklet vårt servicetilbud for å administrere drift og utleie av fast eiendom, konstruksjon (inkludert utendørsarealer), varehus og kontorfasiliteter. Vi har kontor og brakker som kan leies for en kortere periode, for eksempel i forbindelse med tidsbegrensede prosjekter. Vi har arealer til lagring av maskiner, utstyr og containere som er stasjonert på vår terminal.

Lufttransport og express

Vår flyselskapsavdeling har kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, og partnere som oppfyller kravene fra Luftfartstilsynet. Vi tilbyr alle typer flyfrakt i inn og utland, og kan også tilby ulike lagringsløsninger.

Havneoperasjoner og terminaltjenester

Vi er godt egnet til å løse kompliserte transportutfordringer gjennom ukentlige samtaler med forskjellig type fartøy. Våre maritime transportløsninger byr på en rekke kombinasjonsmuligheter og derfor den nødvendige fleksibiliteten for våre kunder.

Bilfrakt og ekspress «By til by»

Mange års erfaring innen biltransport gjør at vi har inngående kunnskap om håndtering av varer. Vi har daglige avganger til de fleste steder mellom Bodø og Tromsø. I tillegg har vi ekstra ruter til Narvik og Sortland tirsdag og fredag på dagtid.

Vårt anlegg

Vi har for tiden cirka

Baseareale

50,000 m2

Utendørs lagring

20,000 m2

Lagre

5,100 m2

Verksteder

3,000 m2

Kontorer

2,100 m2

Kaier

2

Lengde kaier

360 m

Utendørsareal på 50 000 m², mulighet for ytterligere 50 000 og ekstra 100 000 m², for fylling i sjøen.

7.600 kvm (3000 m² i egen bygning) lager / terminalbygning

Kontorbygning på 2 100 m² (1000 m² i privat bygning)

180 m kailinje (9-12 m dybde) og rampe.

Kontakt oss