NorSea Canada

Canadian Supply Base Company (CSBC) ble etablert i November 2017 av NorSea, en global leder innen utviklingen av offshore forsyningsbaser, operasjoner og integrert logistikk. NorSea er lokalisert på Newfoundland og spesialiserer innen logistikk og terminaloperasjoner.

Et containerskip er på vei inn til havn. I bakgrunnen er det en rekke havner.

CSBS trekker veksler på NorSeas omfattende ekspertise. Dette gjelder både innen utvikling av integrerte forsynings- og servicesentre som støtter offshore olje- og gassektoren, og også integrert logistikk opp mot ledelse av marine prosjekter for det canadiske forretningsmiljøet.

Det nye selskapet, Canadian Supply Base Company, samler ressurser, muligheter og klyngemedlemmer for å utforske utviklingen av en foreslått flerbruker, «on-stop-shop» havneklynge ved Bull Arm, Newfoundland. Dette konseptet for «livssyklus servicesenteret for felt» vil omfatte forsyningsbasetjenester med subsea-service og fabrikasjon, samt en industriell eiendom for forsynings- og serviceselskaper.

For mer informasjon:

Ian LaPointe
Vice President, Business Development
Canadian Supply Base Company
Email: ilapointe@CanadianSupplyBase.com

For prosjektrelaterte henvendelser:

Andrew Short
Vice President, Operations
Canadian Supply Base Company
Email: ashort@CanadianSupplyBase.com