NorSea Polarbase

NorSea Polarbase ligger i Rypefjord, ca. fire km fra Hammerfest sentrum. Basen er spredt på fem kaier på til sammen 500 meter, og omfatter områder på cirka 500,000 m² utendørs og 40,000 m² innendørs.

Flyfoto av polarbases fasilliteter.

Kort om NorSea Polarbase

NorSea Polarbase ligger i Rypefjord, ca. fire km fra Hammerfest sentrum. Basen er spredt på fem kaier på til sammen 500 meter, og omfatter områder på cirka 500,000 m² utendørs og 40,000 m² innendørs. Dette inkluderer også en dypvannskai for vedlikehold av rigg. NorSea Polarbase er den mest komplette basen for aktivitet ved Barentshavet.

Basen inneholder rørinspeksjonshaller, oljeutslippsutstyr og bulktanker. For skip tilbyr NorSea Polarbase tradisjonelle bunkere og flytende naturgass (LNG). Krantjenestene på området leveres av Polar Lift, i samarbeid med Havator.

NorSea Polarbase trekker veksler på den største konsentrasjonen av leverandøren til olje- og gassindustrien i nordområdene, med over 40 forskjellige leverandører etablert i og rundt basen. Dette er viktig for å befeste vår posisjon som One-stop shop for aktiviteten i Barentshavet.

Tjenester

Terminaltjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av havnetjenester, inkludert lasting og lossing av skip og biler, intern transport, bulkhåndtering og bunkersleveranser. Dette gjelder også håndtering av fôringsrør og rørledninger, samt leie- og transporttjenester.

Lager

Vår kompetanse innen logistikk og lager gjør det mulig for oss å tilby tjenester innenfor kontroll og lagring av handelsvarer. Vi også tollklarering i samarbeid med andre.

Eiendom

Med nærmere 40.000 kvadratmeter bygningsmasse tilbyr vi utleie av varehus, kontorer og utendørsarealer. Vi fokuserer på løsninger som er tilpasset kundens behov.

En mann i gule arbeidsklær sprayer teknisk rens på en rørdel.

Teknisk rengjøring

Utstyr må ofte preserveres før lagring, inspeksjon eller før frakt til andre lokasjoner. Blant oppgavene som blir gjennomført er avsalting, spyling for å fjerne alger, bløtdyr og andre marine vekster, anti-korrosjonstiltak, fjerning av flakende lakkverk samt og enkel montering og demontering.

Konserveringsmiddelbelegg, NDT-inspeksjoner og andre relevante tjenester blir tilbudt etter utstyrets behov, i samarbeid med spesialistfirmaer. NorSea Polarbase har toppmoderne rengjøringsanlegg.

En arbeider i hvit hjelm, sikkerhetsbriller og gul jakke smiler til kamraet.

Personell

Vårt personell kan tilby et bredt spekter av kompetanse og tjenester. Dette inkluderer prosjekt- og logistikkoordinatorer, materiellhåndtering, materiellkoordinatorer for bore- og driftsleveranser og lagringstjenester. Vi bistår også med ekspertise innen administrasjon og ledelsesoppgaver.

To store kraner står på Polarlifts fasilliteter en vintersdag.

Kranservice

Krantjenester på NorSea Polarbase leveres av Polar Lift AS. De har både havnekraner og mobile kraner og en heis. Selskapet gjennomfører oppdrag regionalt. Polar Lift AS er eid 50/50 av NorSea Polarbase AS og Havator AS. Polar Lift AS tilbyr kraner med kapasitet på opptil 1 250 tonn, samt spesialtransportutstyr.

polarlift.no

Kaidata

LengdeDybdeLastPunktlastHøyde Euref89Landstrøm
Kai 1293 m10 m100 t/m270/100 TK + 2,80Ja
Kai 290 m13 m100 t/m270 TK + 2,80Ja
Kai 3 Ro-ro22 m12 m50 t/m2K + 2,90
Kai 495 m13 m100 t/m2100 TK + 2,90
Kai 568 m15 m (7 m fra kai, 20 m dybde70 t/m2150 T

Bulk- / bunkersprodukter

VannMGOLNGBaryttBentonittBrineSementMEGMudSlop
Kai 1
Kai 2
Kai 3
Kai 4
Kai 5

Baseareale

500,000 m2

Utendørs lagring

350,000 m2

Lagre

40,000 m2

Verksteder

1,700 m2

Kontorer

3,000 m2

Kaier

5

Lengde kaier

500 m

Kontakt oss