NorSea Logistics

I Stavanger-regionen har NorSea baser i Dusavik og Tananger. Begge baser har utmerkede havneforhold og offshore-støtte som hovedfokus.

Dusavik og Tananger

Dusavik og Tananger er komplette servicesentre gjennom sin lokale tilgang til over 60 serviceselskaper med spesialkompetanse i boring, fabrikasjon, verkstedaktiviteter, subsea og utstyr for tungt fortøyningsarbeid.

Tjenester

Baseareale

700,000 m2

Utendørs lagring

215,000 m2

Lagre

57,000 m2

Verksteder

25,000 m2

Kontorer

77,000 m2

Kaier

15

Lengde kaier

1,100 m

Terminalservice

Vi har en bred portefølje av tjenester spesialisert innen offshore-forsyning, inkludert lasting og lossing av fartøy og biler. I tillegg tilbyr vi intern transport, bulk, håndtering av både Marine Gas Oil (MGO) (med forsyning fra alle store borevæskeleverandører) og Oil Country Tubular Goods (OCTG).

Tekniske tjenester

NorSea har et vidt spekter av tekniske tjenester på en rekke felt. Disse inkluderer preservering, teknisk kontroll av ulike typer utstyr og montering av strukturer og enheter. Vi jobber hver dag for å tilby kundene våre en «one-stop-shop» for forsyninger til offshore-industrien i Nordsjøen.

Eiendom

Med over 80 000 m² bygningsmasse, tilbyr vi leie av lagerlokaler, kontorer og utendørs areal med forskjellig nivå av sikkerhet. Fokuset vårt er å tilby kunden løsninger tilpasset deres behov.

En mann i gul hjelm og grønne arbeidsklær opererer en stor gaffeltruck inne på ett lager.

Lager

Vår ekspertise i logistikk- og lagerservice gjør at vi kan tilby kvalitetstjenester innen handelsvarer, lager, kontroll og lagerstyring.

Vi tilbyr moderne lagerhus med enten delt eller dedikerte lagermodeller sammen med muligheter for økt lagertetthet og fleksible løsninger for leasing.

– Mobile hyller/Stativ med dobbel dybde/cantileverhylle
– Tornadomaskin
– Flat-rack, tung lagring

NorSea har også tollagertjenester og tilbyr støtte til tollklarering i samarbeid med betrodd tredjepart.

En mann og en kvinne i gule NorSea gensere studerer en pc skjerm.

Personell

Vårt personell kan tilby en bred portefølje av tjenester og ekspertise. Spesialistkompetansen omfatter; logistikk- og prosjektkoordinatorer, materialhåndtering, materialkoordinator for bore- og operasjonsforsyninger, samt lagertjenester. Vi bistår også med kompetanse innen administrasjon og prosjektledelse.

Logistikksentre

NorSeas Logistic Center (LC) er lokalisert i Dusavik, og er en fullt integrert «one-stop-shop» for hele logistikkbehovet til kundene våre.

Bildet er tatt over hodet på en kontormedarbeider som sitter bak tre skjermer. I bakgrunnen ser vi de andre medarbeiderne og på veggen henger flere skjermer som viser forskjellig data.

Logistikksenteret tar det overordnede ansvaret for håndtering og koordinering av majoriteten av våre kunders logistikkaktiviteter knyttet til offshore forsyning. Det kan også være hovedkontaktpunkt for landbaserte operasjoner. Nøkkelen er å planlegge, koordinere og iverksette pågående kampanjer, oppsummere ferdigstilte kampanjer og planlegge for kommende kampanjer for olje- og gassindustrien.

Logistikksenteret tilbyr høyt kompetent personell for å styre kontrakter for kampanjene med ulike partnere (f.eks. CHC, SR Group, CCU, Emergency Response), inkludert, men ikke begrenset til:

Planlegging, drift og styring av systemer og prosedyrer

Materiell- og utstyrskoordinering

Koordinering av videresending av frakt

Basetjenester

Avfallshåndtering

Marine aktiviteter

Helikoptertjenester

Tananger kaidata

Lengde Ro-ro Ductalb Dybde Last Punktlast Høyde Euref89 Landstrøm
Kai 1A 90 m 28,5 7 m 4 t/m2 70 t/m2 K + 1,30
Kai 1B 90 m 7 m 4 t/m2 70 t/m2 K + 1,75
Kai 2 120 m 11 m 7 t/m2 100 t/m2 K + 1,65 Ja (2A)
Kai 3 128 m 26 11 m 4-9 t/m2 70 t/m2 K + 1,65 Ja
Kai 4 35 m 11 m 4 t/m2 70 t/m2 K + 1,75
Kai 5 75 m 8 m 10 t/m2 70 t/m2 K + 1,75
Kai 6 190 m Ja (6A & B)

Dusavik kaidata

Lengde Ro-ro Ductalb Dybde Last Punktlast Høyde Euref89 Landstrøm
Kai 1 110 m 10 m 10 t/m2 70 t/m2 Ja
Kai 2A 122 m 13 m 10 t/m2 70 t/m2 K + 2,4 Ja
Kai 2B 122 m 13 m 10 t/m2 70 t/m2 K + 2,0 Ja
Kai 3 71 m 11 m 8 m 10 t/m2 70 t/m2 K + 1,75 Ja
Kai 4 72 m 8 m 10 t/m2 70 t/m2 K + 1,8 Ja
Kai 5 72 m 8 m 10 t/m2 70 t/m2 K + 1,8 Ja
Kai 6 117 m 8,4 m 10 t/m2 70 t/m2 K + 1,75 Ja

Storulykke

Informasjon til allmenheten (Tananger)

Last ned

Informasjon til allmenheten (Dusavik)

Last ned

Skjemaer & informasjon

Terminal Information Booklet Tananger

Last ned

Terminal Information Booklet Dusavik

Last ned

Avfallsplan for havn – Dusavik og Tananger

Last ned

HMS-flyer

Last ned

Varmt arbeid

All form for varmt arbeid på baseområdet skal meldes og godkjennes før arbeidet igangsettes. Med varmt arbeid mener vi: Sveising, skjæring, kutting, brenning, lodding, bruk av vinkelsliper eller enhver bruk av redskap med høy egenvarme eller som utvikler varme og/eller gnister. Godkjent/signert skjema skal være tilstede på arbeidsstedet under arbeidet.

Søk om arbeidstillatelse ved hjelp av skjemaet og brukermanualen under.

Søknadsskjema – Dusavik

Brukermanual – Dusavik

Last ned

Brukermanual – Tananger

Last ned

Kontakt oss

Dusavik

Telefon

+47 51 85 30 00

Nødnummer (NorSea Security)

+ 47 480 49 442 +47 51 85 32 22

Logistikk- og operasjonssenter

+47 40 00 65 55

Online Booking / NorSea kundeportal

https://portal.norseagroup.com

Postadresse

Postboks 70, 4098 Tananger

Epost

bestilling.dusavik@norseagroup.com

Besøksadresse

Notberget 25, 4029 Stavanger

Tananger

Telefon

+47 51 85 30 00

Nødnummer (NorSea Security)

+47 480 49 442 +47 51 85 32 22

Logistikk- og operasjonssenter

+47 40 00 65 55

Støytelefon Risavika Nord

+47 51 85 32 20

Online Booking / NorSea kundeportal

https://portal.norseagroup.com

Postadresse

Postboks 70, 4098 Tananger

Epost

bestilling.tananger@norseagroup.com

Besøksadresse

Risavika Havnering, Bygg 45, 4056 Tananger