NorSea Stordbase

NorSea Stordbase ligger på Eldøyane Næringspark på Stord.
Stordbase ble etablert i 1981. Kjernevirksomheten er logistikk, baseaktivitet, terminal- og havnetjenester. Basen har utviklet et høyt kunnskaps- og kompetansenivå, i nært samarbeid med selskaper som leverer utstyr og tjenester til olje- og gassindustrien i Nordsjøen.

En gul og svart kran løfter hvite rør ombord et lasteskip.

Kompetanse innen fornybar energi

Stordbase har også tilegnet seg kompetanse innen fornybar energi gjennom prosjektet Hywind Scotland Pilot Park.

Eldøyane er et industriområde med flere høyprofilerte selskaper og solid kompetanse innen konstruksjon, elektro og instrumentering. NorSea Stordbase jobber tett med disse selskapene for å sikre et bredt spekter av tjenester til våre kunder.

Tjenester vi leverer

Baseareale

100,000 m2

Utendørs lagring

95,000 m2

Lagre

4,000 m2

Verksteder

800 m2

Kontorer

400 m2

Kaier

3

Lengde kaier

257 m

Rør og kabler

NorSea Stordbase har erfaring med håndtering av kveilerør («coiled tubing»). Vi kan tilby inspeksjon, spoling, kutting og skraping av kveile- og navlestrengsrør («umbilicals»). Vi har to rulleenheter tilgjengelig og samarbeider tett med Eide Lift for løfting og flytting av spoler.

Mekanisk verksted

NorSea Stordbase har et moderne verksted, bygget i 2015, og er godt utstyrt for å oppfylle HSSEQ-kravene. Verkstedet har en 20Te (2x10te) traverskran, fakkelskjæringsmaskin, trykkpresser og sveiseutstyr for å utføre produksjon av stålkonstruksjoner, sjøtransport-sikring og rammeverk for å støtte/sikring av last.

Kaiområde

Størrelsen på kaiområdet er på 37000 m² med tre kaier, asfaltert og ISPS-godkjent. Vanndybden ved kai 1 og 2 er på ni meter og passer for CSV-/OCV-fartøy. Ved kai 3 er vanndybden 10 meter.

Store reoler med paller fylt med utstyr.

Lagring

Vi har 100.000 m2 tilgjengelig utendørs lagring. Området ble brukt som monteringssted for Hywind Scotland Project og for lagring av rørene til Johan Sverdrup Pipeline.

Vi har også flere varehus for innendørs og/eller oppvarmet lagring og kan tilby alle typer transportoppgaver, videresending og lagring i varehus.

Kaier

Lengde Ro-ro Pir Kailengde incl. Pir Dybde Last Punktlast Høyde
Kai 1 62 m 18 m 9 m 5 Te m2 75 Te 3 m
Kai 2 50 m 8 m 85 m 9 m 5 Te m2 75 Te 3 m
Kai 3 145 m 10 m 10 Te m2

Kontakt oss

Telefon

+47 53 41 99 99

Postadresse

PO Box 600, 5401 Stord

Besøksadresse

Eldøyane Næringspark bygg 125, 5411 Stord