NorSea UK

NorSea Aberdeen

NorSea UK driver kontor, lager og verksted i Altens Industrial Estate, tre mil fra Aberdeen Harbour. Dette anlegget omfatter vårt hovedkontor og konsolidert lager.

En mann i gul hjelm og grønne arbeidsklær opererer en stor gaffeltruck inne på ett lager.

Aberdeen lagerfasiliteter

Verftfasilitetene blir støttet av et team med erfarne lager- og logistikkoperatører, som tilbyr en rekke tjenester innen materialhåndtering.

Vi er stolte av å ha dyktig personell med bred og relevant erfaring til våre kunders tjeneste.

Et stort areal gir eksterne nedleggingsområder, og hele anlegget har kontrollsystem for sikkerhetstilgang, omfattende CCTV-dekning samt sikker inngjerding av området.

Services

Storage

Lageret er på 4694 m², med 1800 pallplasser og 2180 kvadratmeter tomrom. Verftet strekker seg til 12000m² og for tiden har vi 4000 m² tilgjengelig med store muligheten for ekspansjon.

Crane Services

Vårt lager er utstyrt med en 10t overhead-kran.

Forklift Services

Vi har en tre tonns enhet permanent plassert i lageret vårt, samt avtaler på plass for utleie av større enheter for ekstern verftshåndtering.

Personnel

NorSea UKs kompetente baseoperatører er trent etter OPITO-standard, og står for en fleksibel tilnærming til å møte kundenes behov.

Kontakt Aberdeen

NorSea Peterhead

NorSea UK opererer en ISPS-godkjent landbasert base i Peterhead på nordøstkysten av Scotland. Den består av Smith Quay and Merchants Quay.

Flyfoto av Peterheads fasilliteter

Smith Quay-fasilitet

Vår Smith Quay-fasilitet er en værbeskyttet, dypvannsbrygge (10 m.) med et stort omlastingsområde på 16 500 m². Det har en generell bærende kapasitet på 3t/m² opp til 5t/m² for vår høykapasitets løftepute. Vi er i ferd med å utvide fasilitetene gjennom et landvinningsprosjekt som vil legge til ytterligere 30 000 m². Dette vil være ferdig ved slutten av Q4 2018.

NorSea vil kontrollere enda 190 m. fortøyning ved Merchants Quay fra Q4 2018.

Tjenester

Tjenester fra kai

Vi tilbyr en bred portefølje av havnetjenester, inkludert kaiavgift, på- og avlasting av fartøy, bunkerleveranser og koordinering av støttetjenester.

Krantjenester

NorSeas Sennebogen Harbour Mobile Crane står på et fireakslet mobilt understell med integrerte firepunkts utriggere, og har to hydraulikkvinsjer i den øverste strukturen for rask håndtering av last.

Gaffeltruck-tjenester

Vi har en 12t- og en 16t-enhet permanent utstasjonert på vår landbase. 16t-enheten er utstyrt med rørklemmer, som enkelt tillater håndtering av rørformet materiell.

Personell

NorSea’s høykompetente baseoperatører er trenet etter OPITO-standard, og står for en fleksibel tilnærming til å møte kundenes behov. Vi er stolte av å ha dyktig personell med bred og relevant erfaring til våre kunders tjeneste i skiftordninger som tillater 24 timersdekning, som påkrevd.

En mann i hvit hjelm og gul NorSea jakke er på vei ned en trapp fra ett skip mot en truck med drivstoff.

Drivstoff- og vannbunkring

Alle kaiplasser ved landbasen vår kan levere Marine Gas Oil (MGO) og drikkevann direkte fra kaien. NorSea ferdigstilte utviklingen av 3 000 m² MGO-lagringsfasiliteter med tilknyttede pumper og leveringslinjer, i løpet av 2017. Anlegget er i stand til å levere drivstoff til fartøy med en hastighet på 100 m³ per time. Vannforsyningen vår kommer fra Scottish Waters hovedforsyning og kan bli levert med en hastighet av 80 m³ per time.

Store reoler med paller fylt med utstyr.

Lagring

Våre fasiliteter på land omfatter per nå område langs kai og omlastingsplass på til sammen 16 500 m². Området er i ferd med å bli utvidet ytterligere gjennom et landvinningsprosjekt. Fyllmasser fra indre havn blir brukt som overflate på plassen som vil utgjøre nesten 30 000m² ved slutten av 2018.

Kontakt Peterhead