NorSea Vestbase

NorSea Vestbases beliggenhet gir optimale forhold for å kunne tilby effektive tjenester til olje- og gassindustrien. Terminal- og kaianlegget sikrer tilgjengelighet og kapasitet for håndtering av bulk og store individuelle prosjekter.

Flyfoto tatt av vestbases fasilliteter på sommeren

Kort om Vestbase

Vi har utviklet et helhetlig konsept som omfatter alle logistikkrelaterte oppgaver som må løses på eller fra basen. Effektive transport-, frakt- og tolløsninger er eksempler. NorSea Vestbase har bred kompetanse innen kjerneaktiviteter i terminaloperasjoner som ledelse, koordinering av utstyr, innkjøp, riggkoordinering og transport/videresending.

Vår infrastruktur inkluderer 11 + 2 kaier, 570.000 kvm med 100.000 kvm verksted / lager / kontorer. Store bulkleverandører er etablert med linjer direkte til de viktigste kaiene. Både Marine Gas and Oil (MGO) og Liquefied Natural Gas (LNG) blir levert fra NorSea Vestbase.

Tjenester vi leverer

Baseareale

821,000 m2

Utendørs lagring

530,000 m2

Lagre

55,000 m2

Verksteder

25,000 m2

Kontorer

22,000 m2

Kaier

13

Terminaltjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av havnetjenester, inkludert lasting og lossing av skip og biler, intern transport, bulkhåndtering og bunkerleveranser. Vi tilbyr også håndtering av borerør, samt leie- og transporttjenester.

Tekniske tjenester

NorSea Vestbase tilbyr en rekke tekniske tjenester, inkludert industriell rengjøring, bevaring og inspeksjon av utstyr. Basen har de nødvendige fasilitetene for å sørge for effektive løsninger som reduserer behovet for ineffektiv transport eller eksponering for været. Våre partnere jobber i team for å kunne levere vedlikehold innen flere disipliner på stedet.

Stigerørssertifisering

NorSea Vestbase har lang erfaring med mobilisering og demobilisering, inspeksjon og sertifisering av stigerør. Vi foretar all slags service og re-sertifisering, sammen med dyktige entreprenører, foretar som trengs for å møte dagens standarder, inkludert DNV-RP-E101.

En mann i hvit hjelm og orange jakke ser opp på en last med rør som blir løftet av en kran.

Avhending av fleksible stigerør

NorSea Vestbase har utviklet et unikt system, med lager og utstyr for avfallshåndtering av fleksible stigerør. Deponeringsplassen ligger nær kai nummer to, hvor stigerør blir stablet. Dette gjør at utslippene kan kuttes til et minimum, og operasjonene oppfyller relevante sikkerhetsstandarder. Effektive løsninger som dette begrenser utslippene fra transport, siden alle operasjoner kan bli utført på stedet.

En person i gule arbeidsklær vasker en rørdel med teknisk rens.

Teknisk rengjøring

Utstyr må ofte preserveres før lagring, inspeksjon eller før frakt til andre lokasjoner. Blant oppgavene som blir gjennomført er avsalting, spyling for å fjerne alger, bløtdyr og andre marine vekster, anti-korrosjonstiltak, fjerning av flakende lakkverk samt og enkel montering og demontering.

Konserveringsmiddelbelegg, NDT-inspeksjoner og andre relevante tjenester blir tilbudt etter utstyrets behov, i samarbeid med spesialistfirmaer. NorSea Vestbase har toppmoderne rengjøringsanlegg, inkludert en enhet for ultra høytrykksrengjøring.

En mann i hvit hjelm og orange kjeledress jobber på ett rør.

Preservering

Offshore-industrien er avhengig av spesialisert utstyr, noe som innebærer store investeringer. Ofte er dette utstyret lagret standby. NorSea Vestbase tilbyr anerkjente bevaringsmetoder for å hindre atmosfæriske og værrelaterte skader. Bevaring er en lønnsom investering for å beholde og vedlikeholde utstyr.

Lager

Vestbase har en dedikert enhet som administrerer et multikunde lager. Dette tilbyr lagertjenester og andre relaterte tjenester på vegne av kunder, enten for kortere perioder og eller på lengre sikt. Konseptet er ideelt for kunder som har utgående / innkommende varer, og derfor trenger tjenester som:

Varekvittering

Lagring / lagringskontroll

Dokumentasjon

Toll / deklarasjon / tollager

Pakking / sikring

3. partsleveranser

Forsendelse


Fleksibilitet og tilpasning til kunde

Vi evner å være fleksible og tilpasse oss et voksende behov hos nåværende og fremtidige kunder, det er helt sentralt i vår policy. På NorSea Vestbase er det lett tilgang til tungt maskineri for lasting og lossing av last, intern transport, krananlegg og mer. Sikkerheten på området gjør at kundene kan konsentrere deg om det de gjør best og overlate øvrige detaljer til oss.

Personell

Vårt personell representerer et bredt spekter av tjenester og kompetanse. Dette inkluderer prosjekt- og logistikkoordinatorer, materialstyring, materialkoordinatorer for bore- og driftsleveranser og lagringstjenester. Vi bistår også med kompetanse med administrasjon og ledelsesoppgaver.

Kaidata

Lengde Ro-ro Ductalb Dybde ved lavvann Last Punktlast Høyde Euref89 Høyde Sjøkotekart Landstrøm
Kai 1 12 m 6 m K + 2,20 K +3,55
Kai 2 60 m 25 m N 10 m 10 t/m2 70 t/m2 K + 2,56 K +3,91
Kai 3 45 m 8 m 5 t/m2 70 t/m2 K + 2,64 K +3,99
Kai 4 80 m 30 m 10 m 10 t/m2 70 t/m2 k + 2,78 K +4,13
Kai 5 80 m 30 m 10 m 10 t/m2 70 t/m2 k + 2,78 K +4,13 Ja
Kai 6 160 m 10 m 10 t/m2 70 t/m2 k + 2,78 K +4,13 Ja (Øst & Vest)
Kai 7 63 m* 7,3 m 5 t/m2 55 t/m2 K+2,52 K +3,87 Ja
Kai 7B, Øst 45 m 9 m 0 t/m2 0 t/m2
Kai 8 100 m 40 m Ø 21,4 m 30 t/m2 120 t/m2 K+2,98 K +4,33
Kai 9 40 m 25 m Ø 10 m 10 t/m2 70 t/m2 K+2,97 K +4,32
Kai 20 72 m 20 m 2 stk 7,5 m 10 t/m2 70 t/m2 K+1,60 K +2,95
Kai 21 80 m 20 m V 16 m 20 t/m2 125 t/m2 K+2,60 K +3,95

*Kaien har restriksjoner på bruk ifm. laste- og losseoperasjoner på de første 43 meterne fra vest.

Bulk- / bunkersprodukter

Vann MGO Bentonite Barytt Brine MEG Mud Metanol LNG Baseolje Slop Sement
Kai 1
Kai 2
Kai 3
Kai 4
Kai 5
Kai 6, Vest
Kai 6, Øst
Kai 7
Kai 7, Øst
Kai 8
Kai 9
Kai 20
Kai 21

Storulykke

På NorSea Vestbase lagres og håndteres i dag LNG (flytende naturgass), Metanol og Marine Gas Oil (MGO).

På grunn av størrelsen på det samlede volum av denne type produkter som lagres og håndteres, så kommer NorSea Vestbase inn under Storulykkeforskriften.

Dette innebærer at NorSea Vestbase minimum hvert 5. år, eller ved vesentlige endringer skal utarbeide en sikkerhetsrapport iht. mal fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sikkerhetsrapport

Last ned

Informasjon til allmennheten

Last ned

Skjemaer & informasjon

Pre-arrival Ship Security Information request

Sikkerhetserklæring

Last ned

Pre-arrival Ship Security Information request

Last ned

Generell informasjon og kart over NorSea Vestbase

Last ned

Informasjonshefte Terminal 2024 (NOR)

Last ned

Avfallsplan

Last ned

Oppkobling landstrøm

Last ned

Varmt arbeid

All form for varmt arbeid på baseområdet skal meldes og godkjennes før arbeidet igangsettes. Med varmt arbeid mener vi: Sveising, skjæring, kutting, brenning, lodding, bruk av vinkelsliper eller enhver bruk av redskap med høy egenvarme eller som utvikler varme og/eller gnister. Godkjent/signert skjema skal være tilstede på arbeidsstedet under arbeidet.

Søk om arbeidstillatelse ved hjelp av skjemaet og brukermanualen under.

Søknadsskjema

Brukermanual

Last ned

Kontakt oss

Logistikk- og operasjonssenter

+47 99 49 18 00

Sentralbord

+47 71 57 22 00

Varslingssentral

+47 71 57 22 01

Portvakt (“24/7”)

+47 46 41 41 40

Multivarehus – drift

+47 464 12 533

Online Booking / NorSea kundeportal

https://portal.norseagroup.com/

E-post

bestilling.vestbase@norseagroup.com

Besøksadresse

Omagata 110C, 6517 Kristiansund

Eiendomsvakt

+47 901 96 291

Bulkvakt

+47 480 00 794