Bransjer vi betjener

Offshore olje og gass

NorSea er en langsiktig og pålitelig partner for industrier som opererer offshore, med over 50 års erfaring. Vi er den ledende leverandøren av forsyningstjenester og infrastruktur. Slik skaper vi lokale verdier og bidrar til å bygge opp lokalsamfunn langs kysten. Vi kommer først og blir lengst.

En mann i hvit hjelm og orange kjeledress jobber på ett rør.

Vår ambisjon er å tilby høyteknologiske, innovative og helhetlige løsninger, skreddersydd for våre kunders behov. Vi jobber for å utvikle neste generasjons logistikkløsninger for morgendagens industrier.

NorSea Wind

NorSea Wind leverer integrerte tjenester til offshore vindindustri. Porteføljen inkluderer O&M-aktiviteter (operations & maintenance), for både vindturbiner og HVDC-plattformer (high voltage direct current) i tillegg til marine støtte.

Vi tilbyr integrerte tjenester i spennet fra teknikere, verktøy, utstyr og reservedeler til marine fartøy. Vi samarbeider nært med tilknyttede selskaper, som representerer et vidt spekter fagfelt og unik erfaring. Dette gjør oss i stand til å levere integrerte tjenester som forenkler arbeidsprosessen for kundene våre, reduserer kostnader og minimerer risiko for feil.

Vi er en del av en gruppe som i mer enn 150 år har stått for marine tjenester, og som i de siste 40 årene har håndtert service og logistikk for offshore-industrien.

Vi har tilgang til et vidt spekter av profesjoner og unik erfaring fra offshore-industrien, gjennom selskapets omfattende nettverk. Derfor er vi i stand til å levere integrerte løsninger som forenkler arbeidsprosessen for kundene, reduserer kostnader og minimerer risikoen for feil.

Offentlige tjenester

WilNor Governmental services AS mellom Wilhelmsen Holding ASA (51%) og NorSea AS (49%). Selskapet spesialiserer seg i maritime tjenester for marinen og militær logistikk, sistnevnte tilbys både i Norge og internasjonalt. Omfanget av tjenestene speiler i stor grad logistikk behovet for luft-, sjø- og landstyrker opp mot forberedelser, deployering og operasjoner.

Flyfoto av en militærbase bestående av telt og brakker.

Vi leverer integrert logistikkoordinasjon, stiller med logistikkoordinatorer, marinebasestøtte og -tjenester samt transportservice.
Vi tilbyr også vertskapsnasjonsstøtte som losji, transport, catering og tredjeparts koordinasjon og leveranser. Tjenestene omfatter også lagring og distribusjon av materialer og støtte opp mot konseptutvikling.

Mer informasjon Leverandørregistrering