Bulk- og bunkerservice

Vi tilbyr alle relevante våt- og tørrbulkprodukter med førsteklasses kapasitet, vannkvalitet, marin gassolje (MGO) og flytende naturgass (LNG).
I dag er alle store leverandører av de ulike bulk- og bunkerproduktene etablert med tankfasiliteter ved våre forsyningsterminaler.

En rekke ulike leverandører

NorSea representerer en rekke ulike leverandører i spot- og kontastmarkedet, og våre bulk- og bunkeravdelinger opererer tankgårder og rørledninger for våt- og tørrprodukter til fartøy.

En mann i hvit hjelm og orange arbeidsklær og en kvinne i orange hjelm og refleksvest planlegger bak en notatblokk.

De beste løsningene

Våre bulk- og bunkersavdelinger tilbyr de beste løsningene for at produkter av passelig kvalitet og nøyaktig volum er på plass og klare til å gjennomføre overføringsoperasjoner. Avdelingen jobber med å utnytte ressurser på best mulig måte og opprettholde langsiktig, strategisk forhold med leverandører, meglere og næringsdrivende.