Konciv

Skaper den digitale forsyningskjeden gjennom økt informasjonsdeling og samarbeid

En mann i hvit hjel og grønn og svart jakke regisrerer på ett nettbrett.

En sterk bidragsyter

Vi vil være en sterk bidragsyter til offshore-industriens innsats for å øke effektiviteten i forsyningsleddet, redusere kostnader og opprettholde den høyeste kvaliteten i leveransene som mulig.

Konciv er en del av et samarbeid mellom NorSea og Kongsberg Gruppen. Det tekniske ansvaret for løsningen vår blir ivaretatt av Kongsberg Digital som en del av deres plattform, Kognifai. Kunden får den høyeste standarden for både overvåkning av applikasjoner og cyber-sikkerhet, takket være 24-timers service fra deres prisbelønnede support-team.

Oversiktelig forsyningskjede

Det er avgjørende å ha kontroll over godsflyten for prosjekt- og logistikkledere. Det sikrer problemfri og effektive operasjoner. Våre løsninger gir en umiddelbar oversikt over godsflyt, både med tanke på geografisk lokasjon samt sporing av arbeidsflyt og status. Brukeren kan se hvor gjenstanden er til enhver tid, og hvorfor den befinner seg på den gitte lokasjonen. Tjenesten sikrer at forsyningsteamet alltid har en helhetlig og oppdatert oversikt.

Planlegging, samarbeid og oppfølging

Inviter og samarbeid med dine leverandører. Gi dem mulighet til å være en del av planleggingsprosessen og hold dem sømløst oppdatert om endringer i behov. Samarbeid i planleggingen gir en mer effektiv og pålitelig godsflyt. I forsyningskjeden er det ofte behov for innspill fra en rekke ulike aktører. Vår løsning gjør at samspillet mellom alle parter kan gjennomføres og overvåket i sanntid. Servicen gjør prosessen mindre kompleks. Det blir også langt lettere å følge gods på reisen gjennom forsyningsleddet og fange opp avvik så tidlig som mulig. Løsningene våre kan enkelt integreres i en hel rekke sporingsteknologier.

Effektiv operasjon

Hovedformålet ved digitalisering er å skape en mer effektiv og sømløs logistikkoperasjon. Vi tilbyr løsninger som prioriterer sikkerhet og operasjonelle krav. Alle applikasjoner er utviklet på vår egen løsningsplattform, slik at samarbeid og informasjonsdeling kan foregå effektivt. Vi har applikasjoner for lagerhusadministrasjon, lasting og lossing av fartøy, containersporing, brønnplanlegging og mer.

Kontakt oss

Henrik Heggland

+ 47 41 53 40 54
henrik.heggland@norseagroup.com