WindWorks Jelsa

Høsten 2020 ble WindWorks Jelsa etablert av NorSea, Suldal kommune og Ryfylke IKS, med formål å utrede muligheten for å etablere et større industrianlegg på Jelsa i Suldal. Her, i steinbruddet til Norsk Stein på Berakvam, vil man drive produksjon av betongfundamenter og montering av vindturbiner til flytende havvind.


Nytt industrieventyr i emning

Verdens energibehov øker, og klimautfordringene krever mer lavutslipps energiproduksjon. Havvind anses som en viktig del av den grønne omstillingen, med flytende havvind som en vesentlig del av de nye utbyggingene som kommer de neste tiårene. Bygging av flytende fundamenter i betong kan benytte norsk ekspertise og råvarer, og vil foruten produksjon for norske havvindparker også kunne bli en viktig eksportvare for Norge.

Flytende vindturbiner krever andre løsninger for produksjon enn bunnfaste havvindturbiner. Det trengs tilrettelagte, store fasiliteter for utvikling av en konkurransedyktig industri for slik produksjon, for å bidra til at flytende havvind får en tilsvarende kostnadsreduksjon som vi har sett for bunnfaste installasjoner. Etablering av WindWorks Jelsa som et storskala, effektivt og utslippsgjerrig produksjonssted for flytende havvind, vil være et vesentlig bidrag til dette.

WindWorks Jelsa har iverksatt en mulighetsstudie som skal utrede hvorvidt steinbruddet på Jelsa kan utvikles til et konkurransedyktig anlegg for produksjon av betongfundamenter og sammenstilling av ferdige vindturbiner – klare til utslep og installasjon. Intensjonen er å skape et åpent anlegg der selskaper som skal installere flytende havvind kan gjennomføre konstruksjon og sammenstilling av flytende turbiner.

Anlegget på Jelsa forventes å gi betydelige lokale og regionale ringvirkninger for anskaffelser og arbeidsplasser. På samme måte som NorSeas baser er sentre for omfattende virksomhet knyttet til dagens offshore-virksomhet, forventes WindWorks Jelsa å kunne bli et senter for fremtidige leverandører til havvind.

Sammen jobber vi for at havvind skal bli et nytt industrieventyr for Norge. Jelsa kan være en betydelig del av løsningen.


Kontakt oss

Toralf Ekrheim

Prosjektleder WindWorks Jelsa/NorSea
+47 901 12 353
wwj@norseagroup.com

Geir Ims

Styreleder WindWorks Jelsa
+47 913 29 657
geir.ims@ryfylkeiks.no

Besøksadresse

WWJ Prosjektkontor v/ NorSea, Risavika Havnering 14, 4098 Tananger

Postadresse

WindWorks Jelsa, Ryfylkevegen 7040, 4130 Hjelmeland