NorSea Operasjon COVID-19 status

Koronavirus-melding

Etter hvert som situasjonen utvikler seg, følger vi nøye med og gjør proaktive og preventive tiltak for å sikre tryggheten, helsen og sikkerheten til våre ansatte.

Vi henter opplysninger og fatter beslutninger basert på informasjon og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon.

I tillegg monitorer vårt nettverk kontinuerlig situasjonen for vårt samlede operasjonsområde, hvor oppdatert informasjon om personell og baser oppdateres fortløpende.

Vi fortsetter å levere produkter og tjenester til våre kunder under de nåværende forholdene og reguleringene som gjelder fra myndighetene.

For Norge, følg rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Regjeringen.

Ved ankomst portvakt NorSea forsyningsbaser

NorSea har portvakt på forsyningsbasene i Stavanger, Kristiansund og Hammerfest.

Besøkende og vareleveranser
• Som hovedregel skal det ikke tas imot besøk, med mindre det er virksomhetskritisk
• Det skal alltid foreligge tjenesteformål med besøket
• Vareleveranser og mannskapsbytter forløper som normalt inntil videre
• Alle besøkende blir spurt om de selv eller noen de har vært i kontakt med nylig har vært i ett av risikoområdene
• Ved smittemistanke som gjelder mannskap vil kaptein på fartøy bli kontaktet for avklaring

Visitasjon av personer og kjøretøy utgår
• Det kontrolleres fortsatt for ID og leveransepapirer
• Fysisk nærkontakt skal begrenses ved å ikke visitere personer, og ikke gå inn i førerhus på kjøretøy
• Passiv kontroll (at person selv viser innhold i veske, bag, lommer etc) utføres som normalt

Økt fokus på hygiene
• Unngå å håndhilse
• Hansker benyttes (ved håndtering av ID, papirer og besøkskort).
• Håndsprit tilgjengelig for ansatte og besøkende.
• Utstyr rengjøres regelmessig med desinfeksjonsmiddel.

Fartøy
• Det er innført landlovsnekt for alle utenlandske betsetningsmedlemmer i medhold av utlendingsforskriften §4-19, 5 ledd.
Vedtaket er direkte relatert til smittesituasjonen omkring Covid-19 viruset.

Tiltak på tvers av lokasjoner

• Kantiner er stengt eller produserer kun matpakker.
• Alle funksjoner som kan jobbe hjemmefra er sendt hjem.
• Kontinuerlig etterfylling av håndsprit på lokasjoner.
• Implementert instruks for desinfisering av kjøretøy og utstyr
• Fysiske møter, forsamlinger etc. avvikles eller flyttes for å ikke samle mennesker tett.
• Fysisk adskillelse av team er implementert hvor mulig.
• Oppdatert og distribuert instruks for portvakt og fartøy.
• 2 og 3 linje stab aktivert med fast møtestruktur.
• Samhandler og rapporterer«live» på felles plattform.
• Beredskapsplaner for personell er utarbeidet.

Instruks for fartøy til kai

Følgende skal begrenses:
• Mannskap som forlater fartøy. Dersom mannskap forlater fartøyet skal de på være kjent med og etterleve myndighetenes og basens gjeldende smitteverntiltak.
• Besøk på fartøy

Under lasteoperasjoner på base
• Lastemøte skal foregå på kai med fornuftig avstand mellom personell.
• Ingen fra base eller andre leverandør skal i fartøyets innredning
• Det skal ikke overleves fysisk dokumenter mellom base og fartøy. Dette bør lastes opp i WELS/SAP eller sendes på mail

Prosjektfartøy
• Personell skal ikke forlate fartøy dersom det ikke er operasjonskritisk. Avklares med base i forkant.
• Ingen fra basen eller leverandører skal inn i fartøyets innredning
• Besøkende gjelder kun operasjonskritisk personell og fartøyet skal ha 100 % kontroll på disse personene. Fartøyet skal være sikre på at de ikke er risikogruppe for å ha corona/covid-19 smitte.

Ved bunkering / landstrøm
• Her gjelder samme retningslinjer som ellers ved besøk og unngå kontakt mellom personell involvert etc.

Fartøy
• Alle fartøy som skal til kai skal motta denne informasjon og bekrefte at de etterlever denne instruksen.

Flyfoto tatt av vestbases fasilliteter på sommeren

Kontakt oss

Generelle henvendelser / spørsmål
Ta kontakt med din NorSea representant.

Henvendelser fra presse
Vennligst ta kontakt med pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Marius Steen
Mobil: 959 65 379
E-post: marius.steen@norseagroup.com

Kjære samarbeidspartnere

Det er en spesiell og en krevende tid for oss alle. Samtidig er det motiverende å se hvordan vi nå opplever samhold og samarbeid på tvers i vår bransje og med våre myndigheter. Alle i NorSea jobber på en imponerende måte, hvor sikkerhet, stå-på-vilje og kreativitet står sentralt. Jeg er sikker på at du ser dette hos dere også. Det er utrolig hva vi klarer selv i den ekstreme situasjonen vi nå er i.

Driftsstatus
Det er viktig for oss at vi tar vare på våre ansatte, på miljøet vi opererer i og alle våre samarbeidspartnere. Vi har derfor iverksatt en omfattende liste med tiltak for å opprettholde sikker og stabil drift innenfor retningslinjene fra myndighetene i landene vi operer i, og like viktig at vi bidrar til å forhindre ytterligere spredning av smitte i samfunnet.

Vi har normal drift på våre baser, vi sikrer vår leveringsevne til norsk sokkel og vi har solide planer på plass for å håndtere ytterligere utfordringer. Vi følger nøye med på utviklingen både i verden og i markedet, og vi justerer oss fortløpende.

Samarbeid
Fordi denne situasjonen er noe helt nytt for oss, setter vi stor pris på tett dialog og godt samarbeid med våre kunder, leverandører og myndigheter. Vi finner løsninger sammen, vi utbedrer og justerer sammen, vi kommer oss videre sammen. Vi deler det vi har av praktisk informasjon via våre nettsider, samt denne meldingen til deg, og ellers våre jevnlige rapporter som gjelder vår operasjonelle status.

I NorSea jobber vi etter tre grunnprinsipper: Sikrere. Smartere. Grønnere. Det er nå, i disse tider, vi opplever at vår sanne karakter kommer frem, og jeg er stolt over hvem vi er.

Takk for godt samarbeid og din tro på oss i NorSea. Ta vare på deg selv, ta vare på de rundt deg.
Sammen skal vi komme oss igjennom denne meget krevende situasjonen.

Med vennlig hilsen
John Stangeland
CEO NorSea