Eiendomsdrift og ‑utvikling

NorSea eiendomsutvikling er en profesjonell administrasjonstjeneste fokusert på effektiv drift av støttefunksjoner for basenes lokale organisasjoner.

Et flyfoto av en havn på sommeren med lagringslokaler og skip som ligger fortøyd.

To hovedområder

Vår tjeneste omfatter to hovedområder: «Rom og infrastruktur», som planlegging, design, arbeidsområder, konstruksjon, leasing, belegg og vedlikehold, etc., og «Organisasjonsressurser» som sikkerhet, beredskap, catering, renhold, miljø, gjestfrihet og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Ved alle våre baselokasjoner tilbyr vi kontorer, lager og utendørs lagring for korttids- og langtidsleie.

Ett stort hvit og rødt skip blir lastet opp av containere med en kran som står på havna.

Den daglige driften

Vi administrerer den daglige driften av bygninger og infrastruktur. Avdelingene sørger for at driften er i henhold til lovpålagte krav relatert til aktuelle bygnings- og driftstillatelser.
Vi har omfattende erfaring med å jobbe sammen med kundene våre for å utvikle fasilitetene slik at de har de tjenestene som er påkrevd knyttet til design, layout og utstyr.