Globalt nettverk

Wilhelmsens ambisjon er å forme den maritime industrien.

Wilhelmsen

Gjennom vår majoritetseier Wilhelmsen er vi representert på 2 200 steder over hele verden.
De har folk på bakken de fleste plasser hvor du har skip eller maritime relaterte næringer. Vårt nettverk er ubegrenset.

En illustrasjon av Willhelmsen nettverket som en planet.

Wilhelmsen Group

Wilhelmsen er en global maritim industrigruppe, og en leder innen bransjen. Med verdens største maritime nettverk kan de levere produkter og tjenester døgnet rundt.

Besøk Wilhelmsens hjemmeside