Smartere hverdag med Celine

Celine dro fra Danmark til Dusavik, med en fersk master i produktutvikling og innovasjon i flyttelasset. Hos NorSea stortrives hun som Business Application Developer.

Celine Kalsås Valen pekte seg ut i søknadsbunken, syntes Tyler Olderskog, Digital & Improvement Manager. – Hun har en bred utdannelse, og kommer med nye tanker om hvordan vi kan utvikle oss digitalt. Det at hun ikke har mange år bak seg fra bransjen er rett og slett en fordel!

Før hun fikk sin master fra Syddanske Universitet i Odense, studerte Celine produksjonsteknikk i hjemme i Bergen. – Jeg trives med å jobbe med problemløsing, å tenke både kreativt og analytisk. Jeg er en nysgjerrig person og synes det er interessant å få være med på hele utviklingsprosessen.

På fritiden er hun mer analog enn digital: Hun lager egne møbler, syr, strikker og maler.

Celine jobber med Flow – NorSeas Terminal Management System som er bygget opp av de ansatte selv. Med dette digitale verktøyet holder NorSea orden på containerflyten på basen og har full oversikt over lasting og lossing. Dette gir bedre informasjon og kommunikasjon som igjen reduserer risiko. Det finnes knapt et bedre eksempel på Safer, Smarter, Greener! Celine tester og implementer nye funksjoner i Flow – og utfordrer måten NorSea jobber på i dag.

– Vi har for eksempel montert vektceller på truckene, så data om hvor mye lasten veier kan gå rett inn i systemet. Det er flott å få være med på å skape verdi! Alt jeg holder på med bidrar til en tryggere og mer effektiv hverdag på basene.

En del av jobben er å besøke de ulike NorSea-basene langs kysten. – Vi skal ta Flow i bruk over alt. Alle basene er litt forskjellige, og det kan være en utfordring å innføre noe nytt, men jeg har blitt tatt veldig godt imot av trivelige folk!

– Hos NorSea er det rom for å vokse og utvikle seg, sier Celine.