Marine operasjoner og prosjektering

Vi tilbyr komplette løsninger innen marine operasjoner og prosjekteringstjenester, gjennom vår avdeling Maritime Logistics Services (MLS) og vårt datterselskap NSG Maritime.

Mer om NSG Maritime

Førsteklasses løsninger

Løsningene våre er førsteklasses; sikre, tidsbesparende og kostnadseffektive. Dette skyldes kompetanse på høyt nivå og omfattende erfaring fra en rekke marine operasjoner. Vår portefølje spenner fra å tilby enkelttjenester til mer integrerte løsninger for et vidt spekter selskaper innen energiindustrien offshore samt maritim virksomhet.

Våre serviceområder inkluderer

Koordinering og administrering av offshore-fartøy, inkludert fartøydeling og framleie/kjøp av ledig kapasitet.

Planlegging av marin logistikk og marine operasjoner, identifisering av fartøy og/eller krav til lasteplass.

Markeds-screening, anbud og valg av fartøy.

Koordinering og administrering av fartøy for ulike marine prosjekter, forflytting av rigg, spesialtransport, lekterhåndtering, tauing, etc.

Klargjøring av fartøy for offshore-forsyning og lastetransport, dedikerte fartøy eller pool-ordninger, standby-redning, oljeoppsamling og brannslokkingstjenester.

Marine operasjoner og riggforflytning, inkludert evaluering av prosedyre og analyse.

Marine rådgivning og QC-ledelse (Quality Control)/slepestyring.

Offshore tungløft

Revisjon og inspeksjon av fartøy og lektere.

Fullt spekter av design- og prosjekteringstjenester, inkludert tredjeparts verifikasjon.