Marine operasjoner og prosjektering

Vi tilbyr komplette løsninger innen marine operasjoner og prosjekteringstjenester, gjennom våre datterselskap NorSea Maritime Logistics Services og NorSea Maritime.

Førsteklasses løsninger

Løsningene våre er førsteklasses; sikre, tidsbesparende og kostnadseffektive. Dette skyldes kompetanse på høyt nivå og omfattende erfaring fra en rekke marine operasjoner. Vår portefølje spenner fra å tilby enkelttjenester til mer integrerte løsninger for et vidt spekter selskaper innen energiindustrien offshore samt maritim virksomhet.

Våre serviceområder inkluderer

Koordinering og administrering av offshore-fartøy, inkludert fartøydeling og framleie/kjøp av ledig kapasitet.

Planlegging av marin logistikk og marine operasjoner, identifisering av fartøy og/eller krav til lasteplass.

Markeds-screening, anbud og valg av fartøy.

Koordinering og administrering av fartøy for ulike marine prosjekter, forflytting av rigg, spesialtransport, lekterhåndtering, tauing, etc.

Klargjøring av fartøy for offshore-forsyning og lastetransport, dedikerte fartøy eller pool-ordninger, standby-redning, oljeoppsamling og brannslokkingstjenester.

Marine operasjoner og riggforflytning, inkludert evaluering av prosedyre og analyse.

Marine rådgivning og QC-ledelse (Quality Control)/slepestyring.

Offshore tungløft

Revisjon og inspeksjon av fartøy og lektere.

Fullt spekter av design- og prosjekteringstjenester, inkludert tredjeparts verifikasjon.