Næringsklynger gir merverdi

Vår strategi og forretningsmodell er å operere og videreutvikle våre forsyningsbaser i kombinasjon med å være integrerte næringsklynger.

Merverdi

Ved også å være en næringsklynge med sentrale partnere på plass, er vi i stand til å tilby merverdi til kundene våre. Det skjer gjennom effektive operasjoner og forbedret tilgjengelighet av produkter og tjenester.

Et rødt og hvitt skip er i ferd med å legge til havn. Gasscontainere står i forgrunnen.

Fordelaktig industri-hub

Selskaper etablert i våre næringsklynger vil dra fordeler av å være en del av en mer aktiv industri-hub, hvor de også kan bli del av felles løsninger innen blant annet sikkerhet og beredskap.

Profesjonell eiendomsadministrasjon sikrer enkel tilgang til vaktmestertjenester og mulighet for å skalere leid areal, basert på et variert behov.

Våre forsyningsbaser har et bredt spekter maskineri og tilbyr en rekke profesjonelle ferdigheter. Dette gir selskapene i forretningsmiljøet merverdi gjennom tilgjengelighet av nødvendig utstyr og kompetanse, samt muligheten for å optimalisere egne aktiviteter.