Kristian Stapnes, Vice President Digital and Improvements i NorSea AS, er svært fornøyd etter å ha fått 25 millioner kroner i støtte fra Kystverket til utvikling av framtidens havner langs norskekysten. Foto: Stephan Wetaas

25 millioner kroner i støtte til mer effektive havner

NorSea får 25 millioner kroner av Kystverket til utvikling av framtidens havner. Stikkord er redusert liggetid for skip i havn, mer effektiv transport på land og sjø – og en betydelig gevinst for miljøet.

— Dette er fantastiske nyheter, spesielt i en tid som den vi er inne i, og en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør. Takk til Kystverket som viser at de har stor tro på prosjektet. Støtten gir oss mulighet til å sette i gang et stort prosjekt som kommer hele verdikjeden til gode. Vi skal vise oss tilliten verdig, sier Kristian Stapnes, Vice President Digital and Improvements i NorSea AS.

Kystverket fikk søknader for over 180 millioner kroner i årets søknadsrunde. Prosjektet til NorSea er det prosjektet som får mest tilskudd gjennom ordningen for effektive og miljøvennlige havner i 2020.

— Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til effektivisering av transport langs kysten. Det gjør vi gjennom å investere i allment tilgjengelige havner. NorSea har et spennende prosjekt, og kunne i søknaden vise til gode effektiviseringsgevinster. Prosjektet vil kunne realisere betydelig gevinster for mange parter i logistikkjeden, sier Øyvind Sandbakk, seniorrådgiver i Kystverket.

Knutepunkt
— NorSea er et knutepunkt for offshore-logistikk langs norskekysten med baser fra Dusavik i sør til Hammerfest i nord. Prosjektet skal skape en bedre samhandling mellom aktørene. Målet er kortere og mer effektiv transport, både for skip i havn og for lastebiler som er innom våre baser 365 dager i året, forteller Stapnes.

Prosjektet skal i første omgang implementeres ved NorSea Dusavik, og vil deretter bli rullet ut til samtlige av NorSea sine baser i Norge.

Prosjektet skal i første omgang implementeres ved NorSea Dusavik, og vil deretter bli rullet ut til samtlige av NorSea sine baser i Norge. Foto: Stephan Wetaas.

Kvantesprang
— NorSea har gjort kvantesprang de siste tre årene på digitalisering. Vi kom fra en tradisjonell, analog hverdag, nå har vi betydelig bedre kontroll på våre data og prosesser. Men, potensialet er betydelig større når en ser verdikjeden under ett. Her ligger nøkkelen for å levere grønnere, sikrere og mer effektiv logistikk. Dette prosjektet er en viktig fortsettelse av satsingen hvor vi til nå har investert over 100 millioner kroner på framtidens logistikktjenester, sier Stapnes.

Prosjektet som har fått støtte, har tre hovedspor:
• Nytt system som skal fange opp kritisk operasjonell informasjon, skape bedre flyt i tilknyttende prosesser – og gi alle involverte parter sanntidsinformasjon om logistikken.Nytt system som skal fange opp kritisk operasjonell informasjon, skape bedre flyt i tilknyttende prosesser – og gi alle involverte parter sanntidsinformasjon om logistikken.
• Tilrettelegging av infrastruktur, som nye kjørebaner, oppmerking, flytting av gjerder for optimalisering av areal.
• Implementering av ny teknologi, kunnskap og prosesser i selskapet.

Store gevinster
Prosjektet har allerede startet i det små. Midlene fra Kystverket gjør at det nå skaleres opp.

— Effektene av tiltakene er store, både for miljøet og i kroner og øre. Miljøgevinsten er estimert til 1700 tonn i redusert utslipp på basene ved at utnyttelsen av innsatsfaktorene blir bedre. Våre analyser viser et potensial til å redusere snutid på basene på lastebiler med opp mot 40 prosent – og for fartøy med mellom 5-10 prosent.  Vi kommer også til å se betydelig reduksjon når det gjelder kjøring på basene. Totalt blir operasjonene sikrere, med mindre støy i og rundt basene, forklarer Stapnes.

For ytterligere kommentarer:

Kristian Stapnes, VP Digital & Improvements                      
E-post: kristian.stapnes@norseagroup.com    
Mobil: +47 901 99 265