Blåse jobber med Kongsberg på Utsira Nord

Blåse og Kongsberg Renewables Technologies signerte i dag en avtale for å fremme ny og forbedret teknologi for havvindutvikling, utbygging og drift. Samarbeidet styrker konsortiets søknad om å utvikle og bygge flytende havvind på Utsira Nord, samtidig som det kan gi nye muligheter for medlemmene i konsortiet og deres internasjonale porteføljer innen havvind.

København, Danmark – 15. juni 2023
Med dagens signering av avtalen har Blåse-konsortiet og Kongsberg Renewables Technologies blitt enige om å samarbeide for å bidra til å utvikle og tilby en rekke løsninger for utvikling av flytende havvind ved Utsira Nord. 

NorSea er en av eierne i Blåse. Samarbeidet omfatter løsninger innen datadrevet feltutvikling; automatisering; steds- og miljøovervåking; vindparkovervåking og -styring, og digital tvilling-teknologi. Løsningene vil gi økt effektivitet og sikkerhet, samtidig som de ivaretar miljøet og legger til rette for sameksistens. 

Kombinasjonen av havromsekspertisen til Kongsberg og den brede erfaringen innen offshore og vindenergi hos Blåse-konsortiets medlemmer, vil gi Blåse en unik, men skalerbar løsning for Utsira-søknaden, som omfatter tre utbyggingslisenser for havvind på 500 MW hver. 

– Vi tror at vellykket installasjon og skalering av havvind vil være avgjørende for energiomstillingen. Som eksperter på havrommet tror vi Konsberg kan bidra i betydelig grad – ikke minst innenfor flytende havvind. Et tett samarbeid med erfarne bransjeaktører som Blåse-konsortiet vil gjøre oss i stand til å svare på industriens behov når det gjelder effektivitet og bærekraft, samtidig som vi fremmer norske verdikjeder som kan ta del i dette raskt voksende globale markedet, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg og styreleder i Kongsberg Renewables Technologies. 

– Å bygge ut norsk fornybar energi handler om å styrke den lokale økonomien, skape arbeidsplasser, fremme innovasjon og sikre varig energiforsyning for det norske samfunnet. Å knytte til seg en pålitelig og global partner som Kongsberg er et perfekt valg for oss. Det vil forankre vårt konsortium enda dypere inn i det norske samfunnet, samtidig som vi får en potensiell ny partner for vår internasjonale virksomhet. Felles utvikling av flytende havvind i Norge er også en god vei å gå for å fremme norsk industris posisjon i det globale markedet til fordel for fremtidige generasjoner, sier Magnus Brogaard Larsen, Associate Partner i CIP på vegne av Blåse-konsortiet. 

Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja, samt Deres Kongelige Høyheter Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary, var til stede ved signeringen, som fant sted hos Dansk Industri i København torsdag. 

Den norske utenriksministeren samt de norske nærings- og energiministrene og flere medlemmer av den danske regjeringen deltok også.