Sprogø Offshore Wind Farm - en av de mest berømte vindparkene i Danmark

Gjennombrudd for NorSea Wind

NorSea Wind vant nylig et anbud for drift og vedlikehold av Sprogø Offshore Wind Farm - en av de mest berømte vindkraftparkene i Danmark - eid av European Energy.

Dette er en av de første kontraktene hvor en komplett O & M-avtale tilbys til en tredjepartsleverandør. Kontrakten er viktig for NorSea Wind av flere grunner og setter en milepæl for Offshore Wind Supply. Gjennom denne kontrakten bidrar vi til utviklingen av fornybar energi og skaper samtidig en mer diversifisert tjenesteportefølje for selskapet.

NorSea Wind vant kontrakten i tett konkurranse mot en annen tredjeparts O & M-leverandør. «Kompetansen til våre ansatte gir oss mulighet til å tro at vi kan spare på vedlikeholdskostnadene for de 7 WTGene», sier konsernsjef Dennis Jul Pedersen. Kontrakten startet 1. januar 2019.