Dronefoto NorSea Dusavik og Tangen 7 Foto: Lars Idar Waage/Hike kommunikasjon

Equinor forlenger avtalen med NorSea

Equinor forlenger avtalen med NorSea med to år. Baseselskapet skal levere logistikktjenester for Equinor langs hele kysten frem til sommeren 2025.

– Equinor er vår største og viktigste kunde. Det er en stor tillitserklæring at de nå bruker den siste opsjonen i avtalen. Vi skal fortsette å levere sikre, smarte og bærekraftige logistikkoperasjoner til Equinor og gleder oss til å vise oss tilliten verdig, sier Kevin Lied, VP Base Operations i NorSea Logistics, og sentral i samtalene med Equinor. 

Det siste halve året har vi vært i samtaler med Equinor, som hadde opsjon på å bruke de to siste årene i avtalen inngått i 2015. Forlengelsen sikrer oss kontrakt på å levere basetjenester fra 1. juli 2023 til 30. juni 2025. 

– Vi har hatt krevende og gode samtaler med Equinor, blant annet om hvordan vi fortsatt skal levere operasjoner med null hendelser, og bidra til å redusere CO2-avtrykket, både vårt eget og på vegne av Equinor. Selskapet har stilt tydelige krav til vårt ESG-arbeid, forteller Lied, som roser sine kollegaer for jobben som er gjort: 

 - Det siste året har vi for alvor vist Equinor og alle andre kunder at vi kan håndtere store mengder gods på en sikker, smart og bærekraftig måte. I Dusavik har vi satt rekord på rekord på antall tonn over kai i høst. Vi har virkelig vist vi kan. Avtaleforlengelsen er den beste anerkjennelsen vi kan få, sier Lied, som får full backing fra Lars Haug:

– Vi skal bruke forlengelsen og tiden framover veldig klokt, slik at vi er særdeles konkurransedyktige også i framtiden. Takk for tilliten, Equinor, og takk for jobben til mine kollegaer. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Lars Haug, COO i NorSea. 

Kontaktpersoner:
Kevin Lied, tlf. 915 70 770
Lars Haug, tlf. 913 76 769