Equinor forlenger baseavtalen med NorSea Group

NorSea Group skal levere basetjenester i ytterligere to år for Equinor. Avtalen har avgjørende betydning for en rekke hjørnesteinsbedrifter langs kysten – og gir trygghet for rundt 1500 arbeidsplasser direkte eller indirekte.

– Vi er stolte og ydmyke over at Equinor forlenger avtalen, som er svært viktig for NorSea Group og for våre dyktige leverandører og samarbeidspartnere langs kysten. Vi har skarpt fokus på sikre, smarte og grønne forsyninger til norsk sokkel – og skal fortsette å vise oss tilliten verdig, sier John E. Stangeland, konsernsjef i NorSea Group AS.

Avtalen gjelder fra 1. juli 2021. Kontrakten er tildelt på vegne av Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel.

Totalt 1500 arbeidsplasser
– Den nye avtalen gir forutsigbarhet til å forsterke vårt felles mål om bærekraftige operasjoner på norsk sokkel. Avtalen betyr også at vi holder stø kurs for strategien om å videreutvikle sterke lokale baser – og næringsklynger tilknyttet dem, sier Stangeland, og påpeker at kontrakten påvirker i overkant av 700 arbeidsplasser i NorSea – og nesten det dobbelte hvis man også regner med leverandører og samarbeidspartnere.

Baseavtalen mellom Equinor og NorSea Group ble inngått i 2015. Avtalen hadde en varighet på seks år, med opsjon på forlengelse med to pluss to år. Avtalen, som er av historisk omfang, omfatter leveranser fra Stavanger til Hammerfest, inkludert Coast Center Base på Ågotnes og Mongstad.

NorSea Group har kontrakt på lagring og håndtering av rør, terminaltjenester og lagertjenester i Dusavik, Kristiansund og Hammerfest, samt terminaltjenester og lagertjenester på Mongstad og Ågotnes. I Florø har NorSea Group kontrakt på lagring og håndtering av rør, i tillegg til lagertjenester.

Utslipp tilsvarende 2312 biler
NorSea Group samarbeider med Equinor for å redusere CO2-utslipp på logistikkoperasjonene. Et eksempel er felles innsats for økt bruk av landstrøm, som reduserer CO2-utslipp og støy fra fartøyene når de ligger ved kai på basene.

Den årlige reduksjonen av CO2-utslipp ved bruk av landstrøm på NorSea sine baser i dag, tilsvarer utslippene fra 2312 biler.

Kontaktperson:
John E. Stangeland
Konsernsjef i NorSea Group AS
Tlf. 91559446

Marius Steen
Informasjonssjef NorSea Group AS
Tlf. 95965379