AM North vil få en sentral plassering på basen, like ved Equinor-bygget.

Etablerer 3D-printsenter på Polarbase

NorSea Polarbase, GSG og Pro Barents etablerer nå det første 3D-printsenteret i landsdelen: AM North AS.

– I 2020 ble det igangsatt et arbeid for å se på muligheten for å etablere et 3D-printsenter i Nord-Norge. Johan Castberg er pilot for Equinor når det gjelder digitalt lager. 3D printing er sentral i «ny lagermodell», i stedet for å ha masse deler på lager i tilfelle noe skulle skje, lages delen når den trengs. Målet for Johan Castberg er å ha 25 prosent av lageret digitalt. Johan Castberg kommer oppover til Hammerfest høsten 2023 og vil være en sentral kunde for det nye selskapet, forklarer Ketil Holmgren, administrerende direktør ved NorSea Polarbase.  

Bærekraftig  
Ledelsen ved Polarbase mener satsingen er en «game changer» for industrien og næringslivet lokalt. 3D printing er en bærekraftig produksjonsmetode, hvor det forbrukes mindre materiell, mindre ressurser, krever mindre logistikk og transport, mindre C02 utslipp og ikke minst mindre varelager ved at produksjonen først skjer når behov oppstår. Resultatet er digitale varelager i industrien.  

Hva skal vi gjøre 
I startfasen skal AM North AS printe reservedeler for petroleumsfelt i nord. Målet er å bli bransjeuavhengig og levere tjenester til havbruk, fiskeri, helse og industri i Nord-Norge. Selskapet er godt i gang med markedsarbeidet og jobber aktivt med å identifisere bærekraftige prosjekter for disse næringene.  

Førsteklasses utstyr 
Ved oppstart investerer AM North i en topp moderne metallprinter. Maskinen vil stå klar, i våre nye lokaler på Polarbase, våren 2023. Produksjonen gjøres ved bruk av resirkulert «metallpulver» i ulike kvaliteter.  

Bygge kompetanse 
3D-printing innenfor metall krever spisskompetanse som er vanskelig å rekruttere. AM North jobber nå med å utdanne driftspersonell i samarbeid med industrien, Universitetet i Tromsø og Fagskolen i Nord, slik at vi er klar til å ta i bruk metallprinteren allerede til sommeren 2023. 
 
– Equinor har behov for denne teknologien og kompetansen, og har sammen med lokale aktører, vært drivkraften bak dette initiativet. De har fulgt prosessen helt frem til stiftelse av AM North, og har sammen med Vår Energi bidratt med investeringsmidler, noe som har vært utslagsgivende for realisering av industrielt 3D printsenter i Hammerfest, sier Ketil Holmgren. 
 
Milepæl 
– For oss i NorSea er dette en viktig milepæl, både for Polarbase, men også i det større, langsiktige bildet. Additive Manufacturing vil spille en sentral rolle i den grønne omstilling ved at verdikjeden som helhet kan tenke nytt, sier Kristian Stapnes, Vice President Services & Development i NorSea. 
 
Leveransemodellen som nå etableres i Hammerfest er relevant for våre andre baser langs kysten i Norge, Danmark og UK. NorSea har en unik posisjon i verdikjeden til å kunne ta en aktiv rolle i å tilgjengeliggjøre printsentre på basene, for å redusere fysiske varelager, samt løse supply chain-utfordringer for kundene. 
 
– Vår eier Wilhelmsen har en stor satsning innenfor Additive Manufacturing og denne kompetansen bruker vi aktivt. Sammen har vi etablert prosjektet NORMAND (Norway Manufacturing On Demand) der vi har fått med norske Original Equipment Manufacturers, norske 3D-printselskaper og olje- og gasselskaper på norsk sokkel. Når en jobber tett og integrert sammen, er mulighetene store og omstillingen går raskere, sier Stapnes. 
 

Safer. Smarter. Greener.