Vindmøller på havet

Gir vindkraftlogistikk et nødvendig løft

Stavanger. I dag lanserer vi vårt nye selskap, Elevon, som kun skal fokusere på logistikk til vindbransjen. Transport av store komponenter for vindkraftprosjekter er en teknisk øvelse som krever rett fokus og tilnærming. Med rik erfaring og kompetanse i ryggen vil Elevon kunne løse komplekse logistikkutfordringer over hele verden, og samtidig være smidig nok til å hele tiden følge markedstrender og utviklingen i vindindustrien.

Elevon logo

“Store prosjekter krever et særlig fokus. Vår fokuserte strategi med alle ressurser rettet mot ett segment, vindkraftlogistikk, gjør at Elevon kan reagere raskere og justere seg etter kundebehov, ta til seg relevant kompetanse og samtidig lage skreddersydde prosjekter for leveranser innen vindkraft. Vi kan i tillegg gjøre konkrete investeringer for å støtte kundens behov», sier CEO i Elevon, Knut Magne Johannessen.

Elevon er et nytt selskap eid av Abnormal Load Services (ALS) og NorSea, selskaper som allerede er etablert i vindkraftindustrien. Eierne tilfører Elevon sine styrker innen store og kompliserte logistikkprosjekter, samt forsyningslogstikk til offshore. I tillegg, og noe mer i bakgrunnen ligger Wallenius Wilhelmsen og Wilhelmsen-gruppen, respektive eiere av ALS og NorSea, som bidrar med ytterligere støtte gjennom sine globale nettverk. Summen av støtten gjør at Elevon yter betraktelig mer enn sin beskjedne størrelse. Elevon leverer prosjektrådgivning, logistikkstyring og løsninger, samt tekniske tjenester til vindkraftindustrien.

“Vi er meget glade for å kunne introdusere Elevon til vindkraftindustrien. Erfaringen og styrken hos våre eiere ALS og NorSea, koblet med det globale nettverkene og ressursene til Wallenius Wilhelmsen, gir oss muligheten til å levere nye løsninger for vindkraftprosjekter, både på land og til havs», sier CCO i Elevon, Ian LaPointe. Han forklarer videre hvordan vekst og innovasjon kommer til å fortsette og forme vindkraftindustrien. Med et målrettet fokus på vind, vil Elevon kunne svare raskere på industridynamikk og markedsendringer. 

Gjennom de siste årene har vindkraftindustrien opplevd en akselererende vekst, stadig forbedring og innovasjon som igjen har skapt komplekse utfordringer og dermed muligheter innen logistikk. Som et svar til dette ble det besluttet å etablere et dedikert, fremtidsrettet og vind-fokusert logistikkselskap. Elevon ble opprettet for å vokse med de kontinuerlig endringer og forventningene i markedet. 

Elevon benytter seg av den sterke og veletablerte støtten fra sine eiere og deres eiere, for å levere spesialprosjekter innen vindkraftlogistikk. Elevon leverer globalt, men har sine hovedmarkeder in Europa, USA og Asia.

Deler av vindkraftverk blir lastet med kraner

Ledelsen i Elevon består av tidligere ansatte fra ALS og NorSea: Knut Magne Johannessen (Norsea) som CEO, Andrew Civil (ALS) som COO, Ian LaPointe (Norsea) som CCO og Wouter Jacquemyn (ALS) som Project Director. 

For spørsmål, vennligst kontakt:

Knut Magne Johannessen | CEO | knut.magne.johannessen@elevon.group | +4792242001

Ian LaPointe | CCO | ian.lapointe@elevon.group | +1 506 343 7527