Havromsbasen: Her er morgendagens maritime industripark

NorSea og Polarbase har store planer for framtidens bruk av basene langs kysten. Stikkord er oppdrett av laks, prosessering og fordeling av tang og «one-stop-shop» for havbruk og maritim næring. Samtidig skal vi serve olje- og gassnæringen som i dag. Velkommen til fremtidens industripark.

– Havbruk er en svært viktig næring og kommer bare til å bli enda viktigere, både for Norge, Nord-Norge og for oss i NorSea. Hammerfest er den nest største oppdrettskommunen i Nord-Norge, og dermed en av de største i landet. Målsetningen vår er at vi bør ha 40-50 prosent av omsetningen innen andre bransjer enn olje- og gass innen 2030. Da representerer oppdrettsnæringen et viktig potensial, sier Ketil Holmgren, administrerende direktør på Polarbase i Hammerfest og leder for NorSeas operasjoner i Nord-Norge.

Ketil Holmgren, adm. dir. på Polarbase og VP Operations North i NorSea

55 år med endring

NorSea har 55 år lang historie på innovasjon og endring. Vi etablerte base i Stavanger før Phillips fant olje på Ekofisk. Siden har vi endret oss i takt med endringene i olje- og gassbransjen.

Nå handler det om å ta neste steg; bruke folkene våre, kompetansen, arealene og resten av infrastrukturen til en rekke nye, spennende, bærekraftige forretningsområder.

Blant dem er havbruk. På flere av NorSeas baser – og i første omgang i Hammerfest.

– Vi har arealene, plasseringen, infrastrukturen, folka og kompetansen. Dessuten vet vi at mange av de samme bedriftene som leverer til olje- og gassnæringen i dag, også kan og vil levere til havbruk og andre deler av maritim sektor. Mange av dem er allerede i våre industriparker, forklarer Holmgren, som har jobbet fram tre konkrete prosjekter innen havbruk – sammen med dyktige kollegaer i NorSea.

Tre konsepter på gang

På Polarbase, som i NorSea-konsernet har kommet lengst med planene, jobbes det nå med realiseringen av disse konseptene:

Polar Aqua. Anlegg for landbasert oppdrett – et såkalt postsmoltanlegg – med kapasitet på inntil 14000 tonn i året. Postsmolt er lakseyngel som med moderne teknologi kan vokse opp mot 1 kg størrelse i landanlegg.

Polar Algae. Selskapet skal høste, tørke og videreforedle tang. Første høstebåt leveres allerede våren 2022.

Aquabase. Servicesenter for havbruksnæringen. Kort fortalt er målet å gjøre vår base så attraktiv at du skal finne «alle» leverandørbedriftene du trenger for å drive med havbruk, samt at vi kan levere operative og tekniske tjenester til næringen.

Målet er at disse konseptene skal danne grunnlag for tilsvarende etableringer for havbruksindustrien på flere av våre baser i årene som kommer.

Er dette svulstige planer på en PowerPoint? Nei, svarer Ketil Holmgren, som har store forventninger til realisering av prosjektene i årene som kommer.

– Vi forventer at vi allerede i 2023 skal høste og foredle tang i Polar Algae. Og vi jobber også for at vi skal være i gang med bygging av det landbaserte postsmoltanlegget samme år, avslutter vår administrerende direktør på Polarbase.

Se og hør mer om planene i Hammerfest på NorSeaTV: