Tyler Olderskog, Logistics Development Manager i NorSea, viser QR-kode – og scanner, to av de nye verktøyene NorSea har utviklet som resultat av langsiktig satsing på digital utvikling – og 25 millioner kroner i støtte fra Kystverket.

Her er vårt nye terminalstyringssystem

Nå er vi live med vårt nye terminalsstyringssystem i Dusavik. Verktøyene skal gi kortere snutid for båter og lastebiler som laster og losser på basene, enklere hverdag for alle som jobber i logistikk-kjeden – og bedre kvalitet i alle ledd.

– Løsningene implementeres i høyt tempo. Dusavik er først ut. Så kommer de andre basene opp langs kysten over sommeren. Sammen med dyktige kollegaer, samarbeidspartnere og kunder har vi gjort store framskritt det siste året. Kort fortalt handler det om å redusere tiden båter og lastebiler er på basene våre. Vi har jobbet med dette prosjektet i et år nå og 25 millioner kroner fra Kystverket var en viktig og nødvendig katalysator for å få det til. Nå gleder vi oss til å se effektene. Det er jo nå det begynner!

Sier Kristian Stapnes, vice president digital & improvement i NorSean (bildet under).

25 millioner kroner fra Kystverket

Det siste året har NorSea utviklet nye løsninger i og rundt driften på basene, alt fra godshåndtering til forenklede ankomstprosesser inn og ut av basene. Alt er gjort med hensikt å redusere tiden båter og biler er inne på basene. Sikrere, smartere og grønnere operasjoner – som vi sier i NorSea – og som filmen under viser.

Verktøy og mennesker. Sammen.

Takk for samarbeidet!

Kystverket har siden 2019 forvaltet tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Målet for ordningen er å effektivisere logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Årlig budsjett er i overkant av 50 millioner kroner.

– Det er gledelig at prosjektet til NorSea er i ferd med å implementeres! Prosjektet fikk mest støtte ved tildelingen i 2020, noe som gjør at vi har store forventninger til resultatene. Vi tror at dette prosjektet vil føre til redusert tidsbruk for både fartøy og lastebiler, som igjen fører til en mer konkurransedyktig sjøtransport og reduserte utslipp, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket.

Igjen tusen takk for støtten til Kystverket. Takk for glimrende samarbeid med en rekke partnere, som Dolittle, Solv, Raalabs, Konciv, Mudah og SecMap. Uten dere hadde dette ikke vært mulig.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Safer. Smarter. Greener.

Shaping the Supply Chain of Tomorrow