Signering Windworks Jelsa. John E. Stangeland, NorSea, Geir Ims, Windworks Jelsa og Audun Aaland, Implenia Norge. Foto: Lars Idar Waage

Implenia går inn på eiersiden i WindWorks Jelsa

Implenia og WindWorks Jelsa har signert en avtale for å etablere en konstruksjonsbase samt utføre produksjon av betongfundamenter og generelle tjenester til den flytende havvindindustrien på Jelsa, i Suldal kommune.

Implenia og WindWorks Jelsa har signert en investerings- og aksjonæravtale for å utvikle og etablere en av de mest effektive storskala basene for produksjon av betongfundamenter og sammenstilling av flytende havvind i Europa.

Målsettingen er å bli hovedleverandør og tjenesteleverandør til den voksende flytende havvindindustrien i Europa. Det Europeiske markedet er forventet å 120 GW frem mot 2039. De første konsesjonene i Norge forventes tildelt i desember 2023.

Ved signering av investering og aksjonæravtale vil Implenia og Norsea Impact bli likeverdige minoritetsaksjonærer i WindWorks Jelsa (41 % hver).

Partene er enige om å utvikle og drifte serieproduksjon av offshore vindfundamenter ved hjelp av kostnadseffektive produksjonsprosesser, automatisering og eventuell bruk av innovative teknologiske løsninger. Implenia skal bidra med sin tekniske kunnskap for å sammen med WindWorks Jelsa tilrettelegge for serie- og/eller batchproduksjon av et stort antall betongunderstell som f. eks SPAR eller andre betongfundamenter og løsninger for offshore vind.

Implenia Group sin Head of Division for Civil Engineering, Christian Späth, sier at Implenias ekspertise innen betongkonstruksjon gjør selskapet godt egnet for denne fremvoksende industrien:

«Flytende havvind er et spennende nytt felt innen fornybar energi, et felt der Implenia vil være i stand til å iverksette våre kjernestyrker som bærekraft, smidighet, samarbeid og integritet. Produksjon av betongfundamenter for vindturbiner kommer til å være helt avgjørende hvis vi skal oppnå en vellykket overgang til grønn energi.»

Geir Ims, styreleder i WindWorks Jelsa, understreker hvor viktig denne avtalen er for fremtiden:

«Styrking av WWJ teamet med kompetanse og innovasjonskraft fra Implenia til utvikling av kostnadseffektiv serieproduksjon av store betongkonstruksjoner vil gi WWJ og norsk leverandørindustri økt konkurransekraft og store eksportmuligheter.»

Prosjektet med WindWorks Jelsa i tråd med Implenias bærekraftsambisjoner.

Implenia har store ambisjoner i overgangen til grønn energi. Ved å støtte utviklingen av flytende havvind i det europeiske markedet, håper Implenia Group å være en verdifull ressurs i dette raskt voksende markedet.

Implenias ambisjon for samarbeidet med WindWorks Jelsa er å tilby kostnadseffektive store betongunderstell for flytende havvind ved å bruke automatiseringsprosesser og Implenias interne spesialistkompetanse. Prosjektet mellom partene vil etter planen bli utviklet i to faser, som ved full utbygging vil representere et produksjons- og sammenstillingsområde på 800.000 m2.

EU og assosierte europeiske land har forpliktet seg til gradvis å gå fra fossilt brensel til fornybar energi innen 2050, som en del av den grønne omstillingen. Dette inkluderer den norske regjeringens ambisjon om å ha 30GW offshore vindkapasitet installert innen 2040.

«Vi er fortsatt på et tidlig stadium i prosessen, men vi er forpliktet til å utvikle dette prosjektet sammen med våre partnere i WWJ i tråd med Implenia Groups bærekraftstrategi», sier Christian Späth.

«Det er flere store oppgaver som skal løses, både regulatoriske og kommersielle før WWJ kan realiseres og investeringsbeslutning tas», avslutter Geir Ims.