Gjennom en rettet emisjon kjøper Kongsberg Digital seg opp i NorSea Digital, nå KONCIV, sammen med den private investoren Jacob Møller.

Kongsberg Digital og privat investor investerer i NorSea Digital – endrer navn til KONCIV

Gjennom en rettet emisjon kjøper Kongsberg Digital seg opp i NorSea Digital, nå KONCIV, sammen med den private investoren Jacob Møller. NorSea forblir største eier. Selskapet leverer digitale logistikktjenester gjennom sin skyløsning.

Kongsberg Digital, et datterselskap av Kongsberg Gruppen, er et ledende softwareselskap innen digitalisering av energisektoren og den maritime sektoren. Kongsberg Digital kjøpte 34 % av selskapet i 2017 og øker nå sin andel til 40.22 %. KONCIV er allerede tett integrert med Kongsberg Gruppen da selskapets skyløsning utvikles og driftes som del av Kongsberg Digital sin digitale plattform.

En sentral del av Kongsberg Digital sin strategi er å tilrettelegge for at tredjeparter kan utnytte vår plattform og kompetanse for å utvikle domenedrevne applikasjoner. Dette er noe KONCIV har klart å utnytte på en god måte, og med det store potensialet som liggere innenfor optimalisering av logistikk og forsyningskjeder ønsker vi å støtte den videre veksten til selskapet, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

For å tilrettelegge for videre vekst har selskapet trukket til seg Jacob Møller som ny styreleder og investor. Jacob Møller har lang erfaring fra å kommersialisere teknologiselskaper fra sin tidligere rolle som sjef for oppkjøp og fusjoner i Schibsted. I dag jobber Jacob som frittstående konsulent og investor, og er blant annet styreleder i logistikkselskapet Porterbuddy og styremedlem i låneformidlerselskapet Lendo.

Jeg ble først introdusert for KONCIV, for ca. et år siden og har fått anledning til å jobbe tett med selskapet i en periode. Gjennom leveransene mot NorSea og de øvrige kundene har selskapet allerede bevist et bredt leveransespenn – fra logistikkstyring i olje og gass, slot management for bygg og anleggsbransjen og ressursstyring for bemanningsbransjen. Dette gir grunnlag til å bygge videre på, men først og fremst skal vi fokusere på å levere godt til de eksisterende kundene, sier Jacob Møller, ny styreleder i selskapet.

Skapt for produktivitet og effektivitet

Selskapet ble etablert i 2017 for å utvikle og levere digitale løsninger for logistikkstyring. Flere løsninger er allerede godt etablert sammen med største eier, NorSea, for blant annet baseoperasjoner, fartøyskoordinering og flåtestyring av offshore containere.

― For NorSea så er vårt engasjement rundt KONCIV delt: Først og fremst ønsker vi å ha tilgang til digitale tjenester som vi kan benytte inn mot våre operasjoner for å øke produktivitet og effektivitet. Videre er KONCIV en investering som vi ønsker at skal vokse utover NorSea. Derfor er det sentralt for oss å ha gode samarbeidspartnere med oss som vil bidra til å løfte selskapet. Denne emisjonen er en styrking av nettopp dette, forklarer John E. Stangeland, konsernsjef NorSea.

Kommersialiseringen og leveransene er godt i gang

KONCIV startet for alvor sin kommersialisering av sin skyløsning i begynnelsen av 2019 og har flere leveranser hos største eier NorSea, men har også begynt å tiltrekke seg eksterne kunder.

NorSea har, fra vi startet, vært en viktig samarbeidspartner for å utvikle tjenesten – både gjennom den tidlige bruken av løsningen og innspill til utvikling, men også gjennom å bidra til at løsningen er godt posisjonert og eksponert mot energibransjen i Nord Europa gjennom sin ledende posisjon som integrert logistikktilbyder. Dette har vært en sterk bidragsyter til at KONCIV opplever vekst og at løsningen er i bruk fra sør til nord. NorSea har vært en viktig vekstkatalysator og kommer også fremover til å være en viktig kunde og god samarbeidspartner, selv om vi nå opplever økt etterspørsel også i andre bransjer, utdyper Henrik Heggland, daglig leder i KONCIV.

Utover ny styreformann, Jacob Møller består styret av Ari Marjaama, CEO for Wilhelmsens digitale satsning Raa Labs og Jalal Gseir, CFO i Kongsberg Digital.

Ny eierfordelingen:

NorSea: 49.9%. Kongsberg Digital: 40.22%. Ploot Invest (Jacob Møller): 7.25%. Ansatte: 2.61%

For spørsmål, vennligst ta kontakt med:

KONCIV

Henrik Heggland | +47 415 34 054 | heggland@konciv.com

Kongsberg Digital

Mathilde Vik Magnussen | +47 456 78 255 | mathilde.magnussen@kdi.kongsberg.com

NorSea

Marius Steen | +47 959 65 379| marius.steen@norseagroup.com