Logistikktjenester for giganten Johan Castberg

PRESTISJEPROSJEKT: De blir ganske små, kollegaene våre Steinar Brattlie og Rune Sandvik, der de står ved den 313 meter lange og 55 meter brede arbeidsplassen sin; enorme Johan Castberg.

– Det er gigantisk! Første gang jeg var ombord, gikk jeg over 16.000 skritt. Bare for å gjøre meg litt kjent, sier Rune Sandvik og humrer.

Han og to kollegaer på Polarbase, Steinar Bratlie og Kjetil Hafnor, er logistikkeksperter fra Polarbase som Equinor har leid inn for å håndtere den pågående logistikkoperasjonen til gigantiske Johan Castberg.

Produksjonsskipet er under bygging på Aker Solutions sitt område på Stord. Kollegaene våre sitt ansvar er dels å gjøre logistikkarbeidet under bygging, dels å bygge opp logistikken ombord på skipet.

Fjær i hatten

– Prosjektet er uten tvil en fjær i hatten. Equinor valgte løsningen etter å ha undersøkt hvor denne typen operasjoner fungerte best. Svaret var LNG-anlegget på Melkøya, der vi i NorSea har ansvaret. Equinor ønsket samme løsning – og her er vi, forklarer Sandvik, som nå jobber i toukers turnus sammen med Steinar og Kjetil, som altså pendler fra Hammerfest til Stord det neste halvannet året. Johan Castberg blir det største produksjonssskipet på norsk sokkel og blant de fem største i verden med plass til 1,1 millioner fat olje. Skipet kom til Stord for ferdigstillelse i sommer – og skal starte produksjonen i Barentshavet i fjerde kvartal 2024.

Prestisjeprosjekt

– Equinor er fornøyde med logistikktjenestene som de får levert på Melkøya. De ville ha samme kvalitet i sluttfasen av byggingen på Stord – og ombord på prestisjeprosjektet Johan Castberg. Da spurte de oss i NorSea. Det er skikkelig tøft!

Sier John-Kåre Grøsnes, basesjef på Polarbase. Det er det enkelt å være enige i.
NorSea har i dag også flere logistikkeksperter som jobber inhouse i prosjekter hos Vår Energi.

Fakta om Johan Castberg

• Feltet er 20 kilometer langt og ti kilometer bredt. Det ligger midtveis mellom Fastlands-Norge og Bjørnøya, med en seilingstid fra Hammerfest på åtte timer.
• Castberg-feltet består av de tre oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis, som ble påvist mellom 2011 og 2013.
• De forventede utvinn¬bare ressursene fra olje og gassfeltet i Barentshavet, er anslått til et sted mellom 450–650 millioner fat, altså verdier for over 500 milliarder kroner med dagens oljepris.
• Skipet har et areal på omtrent tre fotballbaner, er konstruert for å tåle bølgehøyder på 35 meter.

Kontakt:
John-Kåre Grøsnes, basesjef på Polarbase, tlf. 91315285