Møt våre folk hos Vår Energi

Disse kollegaene våre i NorSea gjør noe vi har ønsket og jobbet for i lang tid – hos vår gode samarbeidspartner Vår Energi.

– Håkon, Lillianne, Arild og Rita er eksperter på logistikk og koordinering av materiell. At de får jobbe så tett på kunden, hos kunden, er utrolig lærerikt og inspirerende. Det er første gang vi har leid ut personell på denne måten, sier Tor Jarle Ramsland, leder av multivarehuset i Dusavik.

Håkon Fugelli, Lillianne Milwertz, Arild Kvalvåg og Rita Haver er alle ansatt som logistikk-, bore- og materiellkoordinatorer i NorSea, og jobber i inhouse-roller hos vår gode samarbeidspartner og kunde, Vår Energi på deres hovedkontor på Forus.

Tett på operasjonene

Tommy Olsen er femte mann som jobber 100 prosent med operasjonene til energiselskapet. Tommy jobber fra basen i Dusavik.

-Det er spennende å jobbe så tett på operasjonene til Vår Energi, være en del av teamet som planlegger og gjennomfører arbeidet som skjer på feltene. For vår del handler det om planlegging av logistikk og materiell. Vi er del av et større team på riggene, ingeniører på land, båtene som går inn og ut, og ulike leverandører av utstyr, forklarer Håkon Fugelli. 

I det daglige handler det om logistikk til og fra brønnhodeplattformen Ringhorne, og boreriggen West Phoenix som borer nye produksjonsbrønner i Balder Future-prosjektet.

Alle tre begynte i sine roller hos Vår Energi våren 2021.

3-åring i vekst

Vår Energi ble nettopp tre år. Til tross for sin unge alder er de allerede det største uavhengige olje- og gasselskapet på norsk sokkel.

Vår Energi er til stede i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og satser tungt på norsk sokkel. Blant annet investeres 26,4 milliarder for å forlenge levetiden til den eldste lisensen på sokkelen, PL 001, på Balder-feltet i Nordsjøen.

I Balder Future-prosjektet skal det bores 14 brønner og én vanninjeksjonsbrønn. I tillegg ligger produksjonsskipet Jotun FPSO ved Rosenberg verft i Stavanger for oppgradering.  

Balder Future-prosjektet representerer nærmere 30.000 sysselsatte årsverk for prosjekt- og driftsperioden 2018-45, med en topp på 4500 årsverk i perioden 2020-22.

Blant dem er kollegaene våre på Forus.