Forsyningsfartøyet MV NorSea Fighter
Forsyningsfartøyet MV NorSea Fighter på Solan-feltet i britisk sektor av Nordsjøen. Foto: MV NorSea Fighter.

Neptune Energy Norge tildeler MV «NorSea Fighter» kontrakt

Olje- og gasselskapet Neptune Energy Norge har tildelt forsyningsfartøyet MV «NorSea Fighter» en 12 måneders kontrakt med opsjoner på 4 x 3 måneder, totalt 24 måneder hvis alle opsjonene blir brukt. Planen er at NorSea Fighter skal støtte riggen West Phoenix på Fenja-feltet med base ut fra Kristiansund. Forventet oppstart er primo januar 2020.

— Etter over 1 år i spotmarkedet med veldig varierende rater så er en slik avtale av stor betydning, sier daglig leder for NorSea-selskapet Maritime Logistic Services (MLS) Tor Sven Slaake.