NorSea har med sine baser langs hele norskekysten en unik forutsetning for å støtte NOFO i å løse sitt samfunnsoppdrag, sier Pål Hansen (t.v)., site manager for NorSea i Tananger. Her sammen med NorSeas Teamleder NOFO i Tananger, Eivind Meling. Foto: Heidi Miljeteig Nilsen.

NOFO tildeler NorSea nye kontrakter og utvider samarbeidet med 10 nye år

Omfanget av det utvidede samarbeidet inkluderer ikke bare en 10 års forlengelse av eksisterende avtale i Tananger i Sola kommune, men også en intensjonsavtale om et helt nytt operativt NOFO-bygg i Tananger og overtakelse av beredskapsavtalen i Kristiansund.

— For oss har NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) vært en veldig viktig kunde og samarbeidspartner helt fra starten av, og vi er takknemlige for at de ikke bare ønsker å fornye avtalen for NorSea i Tananger, men også tildele oss to nye avtaler. Det å ha NOFO som kunde både på eiendom og drift gir oss en forutsigbarhet og operasjonell langsiktighet som betyr enormt mye for hele NorSea-konsernet, sier Lars Haug, COO i NorSea.

NorSea fikk i 2011 tildelt sin første totalavtale med NOFO om beredskap, vedlikehold av oljevernutstyr og base- og logistikktjenester. Avtalen, som inngår som et ledd i oljevernberedskapen NOFO utfører på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel, har nå blitt forlenget med 10 nye år med 3×3 års opsjoner.

— Denne avtalen vil styrke oljevernberedskapen på norsk sokkel ytterligere. Samarbeidet med NorSea vil være med på å skape en enda mer effektiv og robust oljevernberedskap. Vi gleder oss til å jobbe videre sammen med NorSea, sier fungerende administrerende direktør i NOFO, Frode Bergesen.

Høy aktivitet
NorSea Stavanger har i dag et team på 3 ansatte som vedlikeholder og kontrollerer alt NOFO-utstyr på basen samt utstyr på fartøy i tilknytning til basen. Temaet yter service til 5 faste fartøy som hvert halvår bytter utstyr. Årlig gjennomfører NOFO godt over 100 øvelser der alt av oljevernfartøy, slepebåter og utstyr gjennomgår øvelser og blir verifiserte. Ca. 20 av disse blir forsynt med utstyr som etterses av NorSea personell. Avtalen mellom NOFO og NorSea inkluderer også en beredskapsorganisasjon til NOFOs disposisjon.

Et fornøyd NOFO-team på NorSeas base i Tananger (Sola kommune) har mye spennende å se frem til de neste 10 årene. F.v. Eivind Meling, teamleder NOFO sammen med vedlikeholdskoordinatorene Daniel Løvik Nilsen og
Torbjørn Skaathun. Foto: Heidi Miljeteig Nilsen.

— Vi har de siste 10 årene hatt et tett og godt samarbeid med NOFO, og er utrolig glade for at vi nå kan fortsette å utvikle oss sammen med en så viktig aktør i mange år fremover, forteller Pål Hansen, site manager for NorSeas base i Tananger, Sola. — Vi har hatt en veldig god dialog og konstruktiv prosess frem mot avtalesignering.

Ny avtale i Kristiansund
I tillegg til en forlengelse av eksisterende avtale i sør, så inngår også NOFO en base- og beredskapskontrakt med NorSea i Kristiansund. Også denne avtalen har en varighet på 10 år med 3×3 års opsjoner, med oppstart 01.01.2021. Auto 8-8 som tidligere har forvaltet avtalen vil ivareta oljevernberedskapen i en overgangsperiode på ca. 6 måneder, inntil opplæring og rutiner er på plass.

Dagens NOFO-bygg på NorSea-basen i Tananger. Årlig gjennomfører NOFO godt over 100 øvelser der alt av oljevernfartøy, slepebåter og utstyr gjennomgår øvelser og blir verifiserte. Ca. 20 av disse blir forsynt med utstyr som etterses av NorSea personell. Foto: Heidi Miljeteig Nilsen.

Nytt NOFO-bygg i Tananger
NOFO har også tildelt NorSea en intensjonsavtale for bygging av et nytt operativt bygg i Tananger. De nye fasilitetene på i overkant av 3000 kvadrat bygges for å dekke fremtidige behov, og vil fortsatt være lokalisert på NorSeas base i Tananger.

En del av den nasjonale oljevernberedskapen
NOFO en allmennyttig organisasjon som utvikler og vedlikeholder oljevernberedskapen på norsk sokkel, og som er en del av den etablerte nasjonale beredskapsmodellen, som kombinerer offentlige og private oljevernressurser. — NorSea har med sine baser langs hele norskekysten en unik forutsetning for å støtte NOFO i å løse sitt samfunnsoppdrag, avslutter Hansen.

NOFO har også en avtale med NorSea Polarbase i Hammerfest.

For ytterligere kommentarer:

Frode Bergesen, Fung. Adm. dir., NOFO                      
E-post: fb@nofo.no                
Mobil: +47 99094902

Lars Haug, COO, NorSea                            
E-post: lars.haug@norseagroup.com   
Mobil: +47 913 76 769

Om selskapene

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel. NOFOs hovedoppgave er å oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.

NOFO arrangerer over 100 årlige øvelser, og en av dem er «Olje på vann»-øvelsen

Øvelsene gir skadestedsledere, utstyrsoperatører og besetningene på fartøyene verdifull trening og erfaring i håndtering og bruk av utstyr. Alt oljevernpersonell på baser og fartøy skal ha minimum en øvelse per år. I tillegg blir det arrangert øvelser med medlemsselskaper, samt årlige samtreningsøvelser der Kystverket, IUA og andre samarbeidspartnere deltar. NOFO gjennomfører alt fra tabel-top øvelser med får parter til store samhandlingsøvelser med opptil 600 deltakere.

Mer informasjon om NOFO finner du her: www.nofo.no

NorSea er et privateid selskap grunnlagt i 1965. Selskapet er en komplett leverandør av havne-, base- og logistikkløsninger til kunder både i olje- og gassindustrien, havbruksnæringen, den voksende offshore vindindustrien, samt øvrig maritim industri. NorSea-konsernet opererer i dag ni baser og havneanlegg langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og UK.

NorSea er også en betydelig eier av eiendom og base-/ havneinfrastruktur, i hovedsak på de lokasjoner der man har operative baseselskaper. De senere årene har NorSea også bygget opp aktivitet og tjenester innenfor nye forretningsområder, henholdsvis innenfor offshore vindmarkedet, tekniske-/maritime tjenester, digitale løsninger og tjenester inn mot offentlig sektor / det norske Forsvaret.

Konsernet har en årlig omsetning på ca. 2 milliarder kroner, og har rundt 1000 ansatte. NorSea er eid 75% av Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS, og er en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innenfor maritim industri.
Følg oss på Facebook | LinkedIn  

Wilhelmsen er en global maritim industrigruppe opprettet i 1861. Vi har det største maritime nettverket i verden, med tilstedeværelse i over 2 200 havner globalt. I tillegg til å forsyne over halve verdensflåten med produkter og tjenester, supplerer vi mannskap og gjør teknisk drift av komplekse skip. Vi utvikler også nye og spennende løsninger som former den maritime industrien for fremtiden. Med tusenvis av kolleger i flere enn 70 land tar vi kompetanse, bærekraft, innovasjon og banebrytende kundeopplevelser et steg videre. For mer informasjon, se www.wilhelmsen.com

Følg oss på  Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube