NorSea etablerer seg på Haugalandet

Her, på Espevik Næringstomt i Tysvær, vil NorSea etablere et maritimt knutepunkt for offshore vind, havbruk og tradisjonell offshorevirksomhet. Samtidig blir NorSea infrastrukturpartner til oppdrettsselskapet Ecofisk, som i dag kontrollerer tomten. Tysvær kommune er positive til planene.

– Vi mener at Espevik har et spennende potensial som logistikk-knutepunkt. Utvikling av området vil etter vår oppfatning supplere øvrige maritime industrimiljøer på Haugalandet, sier Øyvind Bjørnevik, CEO i NorSea Property, eiendomsselskapet til NorSea.

Med snart 60 år som det ledende base- og logistikkselskapet på norsk sokkel, har NorSea et solid utgangspunkt for å bidra til utvikling av ny maritim aktivitet i Tysvær kommune. Dette skjer samm med Ecofisk AS, som allerede har regulert området for akvakultur og er etablert på området.

22 fotballbaner
– Det skjer mye spennende på Haugalandet, og vi gleder oss til å ta fatt på jobben sammen med lokale partnere, Ecofisk og Tysvær kommune. Samarbeidet innebærer at NorSea har tilgang til rundt halvparten av det planerte området, som er rundt 150.000 kvadratmeter stort, sier Bjørnevik.

I samarbeid med Tysvær kommune vil det bli nå gjort nødvendige tilpasninger av det eksisterende næringsområdet, og planlegging av aktuelle infrastrukturtiltak som kai og lignende.

Gode nyheter
– Dette er gode nyheter for Ecofisk og for næringsutviklingen i regionen. Vi ser fram til å samarbeide med NorSea, et norsk selskap med hovedkontor i Rogaland, som har betydelig historikk på å utvikle maritime næringsklynger. Dessuten har NorSea et sterkt engasjement og mange spennende initiativer innenfor akvakultur og for det grønne skiftet, sier Lars Erik Baustad, styreleder i Ecofisk.

NorSea ønsker å tilby området til prosjektaktivitet og mellomlagring for aktører i havbruks- og offshorebransjen. Videre ser selskapet et stort potensial i å bruke området til logistikktjenester for aktivitet innen offshore vind og sjønær lagring spesielt.

Velkommen
Satsingen på Espevik sees også i sammenheng med industriutviklingsprosjektet som NorSea er involvert i på Jelsa, Windworks Jelsa.

– Vi er glade for at en stor aktør som NorSea engasjerer seg i kommunen og gleder oss til å se hva vi kan få til sammen. Vi ønsker næringsutvikling velkommen til kommunen, og at det skal etableres nye arbeidsplasser i Espevik, sier Sigmund Lier, ordfører i Tysvær kommune.

Kontaktperson NorSea Property: Øyvind Bjørnevik, tlf. 95261472

Kontaktperson Ecofisk: Lars Erik Baustad, tlf. 97199277