DSCF4706

«NorSea Fighter» har fått ti «Tesla-batterier» ombord

«NorSea Fighter» er sprekere og mer miljøvennlig enn noen gang, etter å ha fått installert en batteripakke tilsvarende kraften av ti Tesla-batterier. Resultatet er bunkers-besparelser, CO2-reduksjon og et enda mer konkurransedyktig fartøy.

-Fartøyet er mer attraktiv for kunder, den oppfyller alle bransjekrav og vil tiltrekke seg de beste folka ombord – og gi store besparelser på drivstoff, forklarer Sigvald Breivik.

Han er teknisk direktør i Wilhelmsen-eide Topeka – og prosjekteier for NorSea når det gjelder ombyggingen av MV «NorSea Fighter».

I januar lå PSV-en til NorSea til kai ved Solstrand verft på Sunnmøre for å få installert kraftpakken på 622 kwh:

Optimal kraftbruk

-Batteriene gjør at mannskapet kan bruke kraftsystemet ombord mer optimalt enn tidligere. De kan variere mellom bruk av batteri og de fire kraftige hovedmotorene. Stabil energitilførsel er svært viktig for denne typen båter, som ligger helt inntil olje- og gassinstallasjonene og er avhengig av å kunne ligge fullstendig i ro, forklarer Gry Wahl.

Wahl er Manager marine services i NorSea Logistics – og den som hos oss har mest med NorSea Fighter å gjøre i det daglige.

Fighter er en såkalt medium size PSV med dekkskapasitet på 850 kvadratmeter. Det er få PSV-er i denne kategorien som har kombinasjonen av landstrøm og batteripakke, som vår båt nå har.

Miljøvennlig

-Vi er sikre på at dette er en god investering. Operatørene ønsker mest mulig miljøvennlige båter. Vi har stor tro på 2022. Det er oppgang i antallet forespørsler, ratene stiger sakte, men sikkert, og vi tror at NorSea Fighter skal være ute på jobb allerede neste uke, forklarer Gry Wahl.

«NorSea Fighter» er en av de mest miljøvennlige PSV-ene i sin klasse når batteripakken nå komplementerer landstrømanlegget ombord, som gjør at båten slipper å la maskinen jobbe når den ligger til kai.

Dessuten gir to energikilder betydelig økt tilførsel av stabil energi, som er svært viktig når båten ligger i dynamisk posisjonering ute i sjøen.

Sparer opptil 10 prosent

-Batteripakken er et stort fremskritt på mange områder; utslippet til miljø går ned, vi sparer drivstoff og gangtimer på motorene. Det blir lengre mellom hver gang vi må overhale motorene, det blir mindre støy fra maskinen ved landligge, som også gir bedre arbeidsmiljø til vedlikeholdsarbeiderne, forklarer Jostein Fjæreide, kapteinen ombord på «NorSea Fighter».

Det er anslått at båten sparer mellom 4 og 10 prosent drivstoff når den nå er blitt hybrid. Prosjektet er støttet av Enova.

PS! «NorSea Fighter» het tidligere «Viking Fighter». Båten ble bygget i 2012, er 73,9 meter lang og 18 meter bred med et dekksareal på 840 m2. «NorSea Fighter» har blant annet utstyr til å håndtere oljeutslipp, gjennomføre redningsaksjoner og slukke branner ombord.