Dronefoto NorSea Dusavik og Tangen 7 Foto: Lars Idar Waage/Hike kommunikasjon

NorSea kjøper naboeiendommen i Dusavik

NorSea har aldri hatt høyere aktivitet i Dusavik enn i 2022. Nå kjøper logistikkselskapet naboeiendommen, Tangen 7. Starten på en revitalisering, sier Randaberg kommune.

– Vi trenger mer areal til aktivitetene våre. Tomten er vår nærmeste nabo, den er 24 mål stor og passer veldig bra til våre behov. Vi er glade for at vi har kommet til enighet med Havila, forteller Bjørn Atle Berg Larsen i NorSea Property, eiendomsselskapet til NorSea.

Aktiviteten til NorSea på offshorebasen i Dusavik er rekordhøy. I høst er over 37.000 tonn med gods blitt skipet ut i Nordsjøen fra basen de mest hektiske månedene, over dobbelt så mye som for noen år siden. Dagens aktivitet – og framtidsutsiktene – gjør at NorSea trenger mer plass.

Attraktivt område

– Dusavik er et attraktivt område, både for aktører innen olje- og gassnæringen, men også for andre næringer. Det er flere som ønsker mer areal. Nå skal den nordlige delen av basen, mot Tangen 7, bygges om og utvides, forklarer Larsen.

Tangen 7 Invest AS eies av Havila fra Fosnavåg. Bygget er 12.000 kvadratmeter stort og ligger i Randaberg kommune. Det har tre blokker og er bygget sammen med glassatrium. Eiendommen har også en privat småbåthavn og idrettshall, som ligger vendt mot NorSea sin base.

Tidligere har Subsea 7 og Conoco vært i bygget.

Revitalisering

Dette sier Randaberg kommune om kjøpet:

– Arealet i Dusavik er et veldig viktig næringsareal i regionen og har vært et satsingsområde i flere tiår. Randaberg kommune er glad for at dette arealet nå blir revitalisert med en sterk industriell eier og aktør som tenker langsiktig. Randaberg kommune har jobbet aktivt i mange år for at Dusavik-området skal legge til rette for arbeidsplasser lokalt og regionalt som et knutepunkt for olje- og servicenæringen. Vi håper at dette er starten på en revitalisering av Dusavika, sier ordfører Jarle Bø.

Det er i dag i overkant av 40 selskaper som holder til på industriområdet i Dusavik. Av dette eier NorSea rundt 250 mål.

Kontaktperson:
Bjørn Atle Berg Larsen
Tlf. 948 70 338