NorSea konkurrerer om havvindutbygging sammen med sterke partnere

Gjennom selskapene Ventyr og Blåse Energi søker NorSea om å få tildelt prosjektområder for å bygge ut havvind i Norge. - Sammen med solide partnere med lang erfaring satser vi på å utvide aktiviteten vår til å bli en utbygger i havvindnæringen,” sier CEO John Stangeland.

NorSea har lenge vært en leverandør til havvindindustrien i Norge, Danmark og Tyskland. – Vi tilbyr og har ambisjoner om å utvikle en rekke tjenester fra konstruksjon og sammenstilling til logistikk, basevirksomhet og teknisk drift. Vi ønsker å være med på å bygge næringen og skape arbeidsplasser innen vind, sier Stangeland. – Vi mener den beste måten å gjøre dette på er å samarbeide med erfarne internasjonale utbyggere.
 
Regjeringen har lyst ut to områder: Sørlige Nordsjø II for bunnfaste turbiner, og Utsira Nord for flytende havvind. Vinnerne av konkurransene får tildelt et prosjektområde med en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en konsekvensutgreiing og å søke om konsesjon.

Selskapet Blåse Energi har NorSea, belgiske Parkwind og danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) i ryggen. Blåse jobber nå med en søknad til området Utsira Nord, med frist i september.

I Sørlige Nordsjø II er det Ventyr som står for søknaden, med frist i august. Også her er NorSea og Parkwind eiere.
 
Både Parkwind og CIP har betydelig erfaring med utbygging og drift av havvind. CIP er blant verdens største vindselskaper, og har internasjonale planer som overgår Norges samlede ambisjon om bygge ut 30 000 MW havvindproduksjon innen 2040.

– Vår sterke tilstedeværelse langs kysten og kjennskap til norske forhold, kombinert med våre partneres lange erfaring, kunnskap og størrelse gjør både Ventyr og Blåse godt rustet i konkurransen som de nå går inn i, sier Stangeland.