NorSea sentral i potensielt, grønt industrieventyr

NorSea har en sentral posisjon i utviklingen av nye, klimavennlige energibærere gjennom eierskapet i CCB Energy Holding. Med ny, stor internasjonal investor og industribygger på plass, er vi et markant stykke videre mot målet.

-Avtalen med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) representerer en milepæl i arbeidet med en storstilt og strategisk industrisatsning i Øygarden, med fokus på rene energibærere, som hydrogen og ammoniakk. Det videre arbeidet for å realisere planene pågår for fullt, i godt samspill mellom CCB Energy, Øygarden kommune og CIP, sier John Stangeland, konsernsjef i NorSea.

CCB Energy og Øygarden kommune har, gjennom det felleseide eiendomsselskapet Naturgassparken Vest AS, inngått en opsjonsavtale med Copenhagen Infrastructure Partners. CIP er også med i partnerskapet bak havvindsatsingen Blåse.

Målet i Øygarden er blant annet å etablere produksjon av hydrogenbaserte energibærere fra naturgass, med integrert CO2-fangst og lagring (CCS.

Industriutvikling

NorSea eier halvparten av CCB Energy Holding og er med det sentralt plassert i et potensielt industrieventyr utenfor Bergen. Gjennom eierskapet har NorSea også tatt en aktiv rolle i tilrettelegging av store arealer og infrastruktur som er skreddersydd for nye, fremtidsrettede og miljøvennlige industrietableringer.

Copenhagen Infrastructure Partners er et dansk investeringsselskap som spesialiserer seg på infrastrukturinvesteringer, spesielt vindkraft. CIP er et av verdens største dedikerte investeringsselskaper for fornybar energi med rundt 25 milliarder euro investert.

Store ambisjoner

-Vi har store ambisjoner for Energiparken i Øygarden. Ett av målene er storskala hydrogenproduksjon. CIP er en betydelig aktør på området, og har lang erfaring med et liknende, produserende anlegg i USA. Med den nye avtalen øker sjansene for å nå ambisjonene til CCB Energy Holding markant. Dette er en stor milepæl, og vi i NorSea er stolt over å få være med på banebrytende, miljøvennlig industriutvikling, sier John Stangeland.

Industrietableringer som dette, krever store arealer, tilgang på kraft og nærhet til CCS-infrastruktur, for fangst og lagring av CO2 fra produksjonen. Forutsetningene er godt ivaretatt i Energiparken på Kollsnes, og gjennom Northern Light sitt mottaks- og deponeringsanlegg for CO2.

CCB Energy / Naturgassparken Vest har allerede sikret seg betydelige arealer som er egnet for videre industriutvikling, og selskapet er i tett dialog med ulike aktører som har stor interesse for etablering i denne type industriklynge.

Etablering av planlagt virksomhet vil innebære betydelige investeringer. Det vil skape et stort antall nye arbeidsplasser og gi et stort kompetanseløft for næringslivet. Dette vil også føre til store ringvirkninger for eksisterende næringsliv i hele regionen.

– NorSea har lange tradisjoner for å håndtere omstilling og utvikling av nye forretningsmuligheter. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter og pådriver for en mer bærekraftig industriutvikling. NorSea har de siste årene tatt ulike roller og posisjoner for å kunne være en pådriver i arbeidet med nye verdikjeder og klimavennlige løsninger, i både eksisterende og nye industrier, som Ventyr, Blåse og CCB Energy Holding, sier John Stangeland.

Safer. Smarter. Greener.