Illustrasjon: Azane Fuel Solutions/Yara Clean Ammonia

NorSea tar del i verdens første nettverk av fyllestasjoner for grønn ammoniakk

Nytt industrisamarbeid skal etablere verdens første nettverk av grønne flytende fyllestasjoner for skip. Med NorSea som sentral lagspiller.

En gruppe aktører innen maritime og tilstøtende industrier, la i dag frem planene for etablering av et nytt forsyningsnettverk for lavutslipps drivstoff til norsk innenriks skipsfart. Yara Clean Ammonia har besluttet å bygge ut et bunkersnettverk for ammoniakk i Skandinavia basert på flytende bunkringsterminaler. Når disse kommer i operasjon, vil skip kunne fylle utslippsfri grønn ammoniakk som drivstoff.

Sammen med samarbeidspartnerne NorSea og Azane Fuel Solutions, etablerer Yara i denne forbindelse et prosjekt som skal sørge for at man får etablert verdens første nettverk av fyllestasjoner for ammoniakk i Norge.

Viktig bidrag til Norges hydrogensatsing

Samarbeidet blir et vesentlig bidrag til Norges hydrogensatsing, som skal sikre at Norge fortsetter å ta en ledende rolle innen maritim sektor og samtidig være leverandør av utslippsfrie energiløsninger. Dette skal igjen bidra til det store målet – at norsk innenriks skipsfart innen 2030 skal halvere sine klimautslipp.

Startskuddet ble markert ved at Yara og NCE Maritime CleanTech overleverte sitt såkalte «Sjøkart for Grønn Ammoniakk» til næringsminister Jan Christian Vestre. Samtidig har Yara signert to nye avtaler som skal sikre den nødvendige forsyningskjeden til markedet. For det første med Azane Fuel Solutions, som skal utvikle bunkersløsningene til ammoniakken. Og dernest med NorSea, som vil stå for etableringen og driften av fyllestasjonene på deres baser.

NorSea sikrer forsyningen

– Lokasjon, drift og operasjon av terminalene er essensielt, og Yara har derfor signert en intensjonsavtale med NorSea for å utvikle et samarbeid om dette ved deres forsyningsbaser. NorSea pekte seg ut som den beste samarbeidspartneren for Yara Clean Ammonia, gitt deres nettverk av forsyningsbaser og lange erfaring innen offshoresektoren, sier Christian W. Berg, Director Bunkering, Yara Clean Ammonia.

Avtalen med NorSea legger grunnlaget for at grønn ammoniakk kan bli tilgjengelig langs hele den norske kysten, gjennom tilretteleggingen for at nødvendig infrastruktur kan bli etablert på NorSeas baser.

– Dette er en viktig dag for Norge, for både norsk og internasjonal skipsfart og naturligvis også for NorSea. Først og fremst er det et stort skritt mot at den maritime industrien skal klare å ta den grønne omstillingen. Vi er glade for at vi kan bidra med vår infrastruktur, kapasitet og årelange kompetanse, slik at fartøyene som vil trenge grønt drivstoff i fremtiden skal kunne få tilgang på det, sier Kristian Stapnes, VP Services & Development hos NorSea.

– Våre baser representerer i dag en vesentlig del av den maritime industrien i Norge, med over 10.000 anløp på våre kaier hvert år. Samarbeidsavtalen vi nå inngår med Yara Clean Ammonia vil sikre at våre kunder kan oppnå sine målsetninger om utslippsreduksjoner, samtidig som vi ser muligheter for å kunne tilby også nye kunder grønt drivstoff. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet fremover, avslutter Stapnes.

Legger grunnlaget for å redusere maritime utslipp

Bunkersterminalene vil enten være lekterbaserte eller landbaserte. Begge terminaldesignene har lagringstanker og prosessanlegg som er egnet for sikker lagring, håndtering og overføring av ammoniakk. Bunkersterminalen er designet for effektiv lasting og lossing til/fra skip, og med mulighet for lasting og lossing av lastebiler.

Gjennom denne avtalen bidrar Yara, NorSea og øvrige samarbeidspartnere til at grønn ammoniakk som drivstoff vil være tilgjengelig for skip i Skandinavia innen 2024.

Kristian Stapnes, VP Services & Development hos NorSea