Terje Borkenhagen, ny sjef i NorSea Wind.

Ny sjef i NorSea Wind

Stavanger. 9. januar 2020. NorSea annonserer i dag at Terje Borkenhagen tar over som sjef i NorSea Wind. Med stor aktivitet i selskapet blir evnen til å jobbe tett med Wilhelmsen-selskaper avgjørende fremover for å lykkes i vindindustrien.

NorSea Wind opplever en økt mengde vedlikeholdsarbeid for havvindparkene selskapet allerede jobber med. Dessuten befinner NorSea Wind seg midt i flere anbudsprosesser om arbeid med nye offshoreparker for vindturbiner. Nå med et enda større fokus på samarbeid på tvers i Wilhelmsen-gruppen blir Terje Borkenhagen en perfekt match. John Stangeland, konsernsjef i NorSea forklarer hvorfor Terje har en bakgrunn som gir NorSea Wind det nettverket de trenger for å jobbe mest mulig effektivt innad i Wilhelmsen og dermed best ut mot kundene: «Arbeidet fremover krever at flere Wilhelmsen-selskaper jobber sammen, ellers klarer vi ikke å vinne nødvendige kontrakter for ikke å snakke om utføre det faktiske arbeidet vi står overfor. NorSea Wind, NorSea og Wilhelmsen Ship Management er allerede gode partnere, mer av dette kommer. Terje har jobbet i Wilhelmsen-gruppen i flere tiår og har dermed den kunnskapen og nettverket vi trenger for veien videre».

Terje Borkenhagen, ny sjef i NorSea Wind.

Terje Borkenhagen har jobbet i Wilhelmsen-systemet siden 1996 med en variert liste av poster, senest som vice president innen Wilhelmsen Maritime Services, som gjennom snuoperasjoner og rekordresultater organisert av Terje ble solgt til Survitec i slutten av 2016. De neste tre årene var Terje sjef for globalt salg i Survitec. Etter snart 25 år i Wilhelmsen-systemet, kun med mindre avbrekk hos Jotun, Marine Alliance og nå sist Survitec vender Terje snuten hjem igjen for sjefsjobben i NorSea Wind. «Jeg gleder meg til dette, jeg overtar rollen som sjef i NorSea Wind med stor ydmykhet og setter pris på det solide arbeidet NorSea Wind allerede har gjort. Vi er sterke sammen i Wilhelmsen-gruppen. Jeg ser frem til å utvikle vårt vindengasjement videre og trekke på alle de særdeles gode kreftene vi har for at NorSea Wind skal bli en enda mer toneangivende aktør innen en enorm industri», sier Terje Borkenhagen.

Borkenhagen tar over rollen som sjef med umiddelbar virkning.

NorSea Wind AS er eid 50% av NorSea og 50% av Wilhelmsen Ship Management.