Parkwind, Ingka Investments og NorSea går sammen om Sørlige Nordsjø II

Havvindkonsortiet Ventyr har i dag sendt inn søknad om forhåndskvalifisering for utviklingen av området Sørlige Nordsjø II.

Det er også klart at Ingka Investments blir med i Ventyr-konsortiet og tar 49 prosent eierandel. Ingka Investments er en del av Ingka Group – den største operatøren innen IKEA Retail. 
 
Ventyr-konsortiet ble først etablert som et samarbeid mellom NorSea og den belgiske havvindutvikleren og operatøren Parkwind. 
 
Drevet av en tydelig forpliktelse til å bidra til fremdrift innen norsk fornybar energi, har Ingka Investments og den belgiske havvindutvikleren og -operatøren Parkwind gått sammen i Ventyr-konsortiet. Begge partnerne har en lang historie med innovativ og bærekraftig utvikling av havvind og representerer en solid og ambisiøs kombinasjon av teknisk ekspertise og erfaring, økonomisk styrke og en langsiktig strategi. 

Når Ingka Investments blir med i konsortiet, vil NorSea fortsatt være en sentral aktør i Ventyr-konsortiet og tilby et bredt spekter av tjenester til eierne Ingka Investments og Parkwind mens de styrker ambisjonene om å utvikle konsortiet til en vellykket aktør innen norsk havvind. 
 
For Ingka Investments er dette partnerskapet en del av et initiativ på 6,5 milliarder euro for å støtte 100 prosent fornybart energiforbruk på tvers av IKEAs verdikjede med mer. Ingka Investments har hittil investert og forpliktet 4 milliarder euro i fornybare energiprosjekter. 

Konsortiet vil nå jobbe videre med sitt tilbud i anbudet for Sørlige Nordsjø II for å utvikle, bygge og drive den første store bunnfaste havvindparken i Norge med en kapasitet på opptil 1,5 GW. Sørlige Nordsjø II-området ligger sør i den norske Nordsjøen.