NorSeas forsyningsbase i Dusavik. Basen er lokalisert i Stavanger kommune.

PILOT-E midler til forsyningskjede for flytende hydrogen

NorSea og Wilhelmsen spiller sentrale roller sammen med flere store aktører i et gigantprosjekt for å kunne forsyne maritim sektor med flytende hydrogen i stor skala innen første kvartal 2024.

Dette lener seg direkte opp mot den langsiktige visjonen til NorSea-gruppen om å bidra til og skape en bærekraftig fremtid for norsk olje- og gassindustri. I dag ble hydrogenprosjektet tildelt NOK 33.5 millioner av den statlige støtteordningen PILOT-E, som skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk. Equinor, BKK, Air Liquid, Viking Cruises, Norce, Norled, NCE Maritime Cleantech, samt NorSea og Wilhelmsen – industrigruppen bak prosjektet har mildt sagt stor slagkraft og potensial for å revolusjonere karbonfotavtrykket knyttet til maritim industri og offshore-virksomhet.

Les hele pressemeldingen her:
https://www.bkk.no/vannkraft/utvikler-forsyningskjede-for-flytende-hydrogen

Om PILOT-E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.