Bilde: F.v. Helge Ørke, regionssjef for BEWI Energy i Kristiansund sammen med Terje Kvisvik, ansvarlig for byggeprosjekter i NorSea. Kreditering: Ture Haugen

BEWI Energy og NorSea samarbeider om utbygging av anlegg for gjenvinning av hardplast.

(Stavanger/Trondheim, 6. november 2019). Avtalen mellom BEWI Energy og NorSea er betydelig, og gir rom for etablering av inntil 9 mottaksanlegg for gjenvinning av hardplast, med oppstart i Norge, etterfulgt av anlegg i Danmark, Storbritannia og Nederland.

— Vår ambisjon er å bygge opp en kjede av høyteknologiske gjenvinningsanlegg for hardplast, med utgangspunkt i NorSea sine baser her i Norge. På sikt ser vi for oss etablering også i Europa, og i andre deler av verden, sier Geir Skjevik, CEO i BEWI Energy.

Etableringen vil starte i Norge, på NorSea Vestbase sitt anlegg i Kristiansund. Videre planlegges det med anleggsutvikling på NorSea Polarbase (Hammerfest), NorSea Stavanger (Tananger), NorSea Danmark (Esbjerg), NorSea UK (Aberdeen og Peterhead), og Nederland (Den Helder) når pilotanlegget i Kristiansund er innkjørt.

— De nye anleggene vil fungere som sentrale mottak og prosessanlegg for hardplast i retur fra offshoreindustrien og annen industri. Dette bidrar til en langt mer miljøvennlig håndtering og gjenbruk av returplast lokalt, i kontrast til dagens løsning hvor store mengder plastavfall kjøres til Sverige og Tyskland, og således gir et essensielt bidrag til tankegangen om en sirkulær økonomi, sier John Stangeland, konsernsjef i NorSea.

Bærekraftige forsyningsbaser
— Felles ambisjoner om utvikling av bærekraftig produksjon og grønne forretningsmodeller, samt internasjonal tilstedeværelse var avgjørende for valg av partner, fortsetter Skjevik. — For oss er det utrolig viktig å etablere samarbeid med selskaper som deler vårt bærekraftperspektiv, og som ønsker å bidra til gode miljøløsninger, tillegger Skjevik.

Returplasten vil bli vasket og prosessert slik at den igjen vil inngå som råvare i BEWI-gruppens ulike plastprodukter. Dette åpner for betydelig reduksjon i bruken av jomfruplast (ny plast), og danner grunnlag for produkter med høy andel gjenbrukt råvare.

— NorSea har sterkt fokus på å utvikle nye forretnings- og samarbeidskonsepter som bidrar til en mer bærekraftig utvikling i alle deler av konsernet. Samarbeidet med BEWI Energy representerer derfor en viktig milepæl for oss, forsetter Stangeland. —  Dette er et kvantesprang i riktig retning, i vårt arbeid med å videreutvikle våre forsyningsbaser til industriklynger som også legger til rette for fremtidens nye industriløsninger, samtidig som vi utvikler vårt kundegrunnlag, avrunder konsernsjefen.

Et langsiktig samarbeid
BEWI Energy har signert en avtale om leie av et areal på 5000 kvm pr. base, og planen er at det første prosessanlegget vil være i drift i Kristiansund innen utløpet av 1. kvartal 2021. NorSea skal stå for tilpasset bygningsmasse, og leie disse ut til BEWI Energy på en langsiktig leiekontrakt. BEWI Energy vil stå for byggingen av prosessanleggene.

Satser internasjonalt
BEWI Energy har en langsiktig horisont for sine investeringer, og ønsker også at NorSea tilrettelegger for videre ekspandering i Tyskland, USA, Canada, Asia, Afrika og Australia. Fremtidige etableringer internasjonalt vil skje gjennom et samarbeid med NorSea-konsernets hovedeier Wilhelmsen.

For ytterligere kommentarer:

Geir Skjevik, CEO, BEWI Energy                               
E-post: geir.skjevik@bewienergy.com              
Mobil: +47 416 17 641

John E. Stangeland, konsernsjef, NorSea                   
E-post: john.stangeland@norseagroup.com    
Mobil: +47 915 59 446

Om selskapene

BEWI er en sammensatt organisasjon, og består av ca.1.800 ansatte med 32 fabrikker i 7 europeiske land. Hovedprodukter er emballasje og formstøpte plastprodukter samt produkter i ekspanderbar polysyrene (EPS). Gruppen omsatte for ca USD 680 millioner i 2018. Mer informasjon om BEWI finner du her: www.bewi.no

NorSea er et privateid selskap grunnlagt i 1965. Selskapet er en komplett leverandør av havne-, base- og logistikkløsninger til kunder både i olje- og gassindustrien, havbruksnæringen, den voksende vindindustrien, samt øvrig maritim industri. NorSea-konsernet opererer i dag ni baser og havneanlegg langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og UK.

NorSea er også en betydelig eier av eiendom og base-/ havneinfrastruktur, i hovedsak på de lokasjoner der man har operative baseselskaper. De senere årene har NorSea også bygget opp aktivitet og tjenester innenfor nye forretningsområder, henholdsvis innenfor offshore vindmarkedet, tekniske-/maritime tjenester, digitale løsninger og tjenester inn mot offentlig sektor / det norske Forsvaret.

Konsernet har en årlig omsetning på ca. 2 milliarder kroner, og har rundt 900 ansatte. NorSea er eid 75% av Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS, og er en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innenfor maritim industri. Mer informasjon om NorSea finner du her: www.norseagroup.com

Wilhelmsen er en global maritim industrigruppe opprettet i 1861. Vi har det største maritime nettverket i verden, med tilstedeværelse i over 2 200 havner globalt. I tillegg til å forsyne over halve verdensflåten med produkter og tjenester, supplerer vi mannskap og gjør teknisk drift av komplekse skip. Vi utvikler også nye og spennende løsninger som former den maritime industrien for fremtiden. Med tusenvis av kolleger i flere enn 70 land tar vi kompetanse, bærekraft, innovasjon og banebrytende kundeopplevelser et steg videre. For mer informasjon, se www.wilhelmsen.com

Følg oss på  Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube