Samarbeidsavtale med Dolphin Drilling markerer milepæl for NorSea

Varehusstyring, transport, toll er blant elementene som NorSea har fått ansvaret for å levere en totalløsning på. Avtalen omfatter også styring av logistikken til riggen Borgland Dolphin, som i sommer flyttes til GreenYard i Fedafjorden for reaktivering.

— 4PL samarbeidsavtalen med Dolphin Drilling markerte på mange måter en milepæl for oss som selskap, og de endringene vi opplever i markedet. For første gang har vi en kunde som har utfordret oss, og gitt oss det totale logistikkansvaret knyttet til deres operasjoner, slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet, sier Lars Haug, COO i NorSea.

Logistikk har tradisjonelt sett vært håndtert på samme måte i olje- og gassbransjen, en silo-basert tankegang som ikke har vært utfordret. Ikke av kundene og ikke av leverandørene selv.

— Som leverandør av en total logistikkpakke, som skal fungere globalt ende-til-ende, er vi avhengige av en rekke samarbeidspartnere innenfor flere fagområder og disipliner, forteller Haug videre. — Vi takker derfor for tilliten vist oss av Dolphin Drilling, og når flere aktører tar det samme steget får vi også økt effekten. Deling av innsatsfaktorene innenfor logistikk har ikke bare en effekt på kostnader, men kanskje enda viktigere, et viktig bidrag til å minimere negativ påvirkning av miljøet. Vår ambisjon er å ta en ledende rolle i å gjøre logistikken mer bærekraftig, som i det lange løp er den aller største utfordringen vi står ovenfor» avslutter Haug.

Fokus på fremtidsrettet teknologi
En nøkkel for å skape den nødvendige tilliten er deling av data, og med fokus på digitalisering og deling av data innenfor flere områder er NorSea klar for å tilby markedet en totalløsning innenfor logistikk.

— Vi har gjennomgått en rekke faktorer over tid for å analysere hvilken konseptuell tilnærming som passer oss som selskap, samtidig som vi har sett på andre bransjer som ligger foran vår slik at vi kan ta det beste fra disse. Vi har derfor hatt en grundig prosess både for å lande på en riktig strategisk tilnærming for Dolphin Drilling og ikke minst for å finne den mest optimale leverandøren for å ta dette totalansvaret. Operativ logistikk er ingen «one fits all», og det har vært en viktig faktor for oss at vi gjennom den nettverksorienterte tilnærmingen har fått anledning til å ta med oss en del de viktigste elementene fra det som har fungert godt for oss over tid, blant annet høyt verdsatte leverandører som styrker konseptet som helhet. Som resultat av denne prosessen har vi landet på at NorSea har den beste sammensetningen for å løse våre totale behov, og vi er overbevist om at dette vil gi oss en betydelig effektivitetsøkning over tid. Dette skyldes ikke minst deres fokus på fremtidens teknologi og således evnen til å samle og anvende data for å gjøre hele verdikjeden vår mer effektiv og transparent, sier Morten Vaage, VP Supply Chain i Dolphin Drilling.

Riggen Borgland Dolphin i miniatyr.
Fra venstre: Morten Vaage, VP Supply Chain i Dolphin Drilling og NorSeas Project Manager Logistics Controll Tower, Johan Kjos-Hanssen.

Foto: Dolphin Drilling/NorSea.

Utvikling gjennom tillit og effektiv samhandling
— Vi ønsker å ta en posisjon som den soleklart foretrukne leverandøren av totale logistikkløsninger. Med det er vi også avhengige av å samarbeide tett og godt med de beste aktørene innenfor sine respektive fagfelt. Basert på tillit og effektiv samhandling skal vi i fellesskap bidra til en fortsatt sterk utvikling og vedvarende konkurransekraft for norsk sokkel, avrunder Thomas Vang, SVP Operations & Improvements i NorSea.

Kontaktpersoner:
Lars Haug, COO, NorSea
Mobil: 913 76 769, e-post: lars.haug@norseagroup.com

Thomas Vang, SVP Operations & Improvements, NorSea
Mobil: 484 83 006, e-post: thomas.vang@norseagroup.com

Morten Vaage, VP Supply Chain, Dolphin Drilling.                                 
Mobil: 906 85 958, e-post: morten.vaage@dolphindrilling.no