Søker om konsesjon om postsmoltanlegg i Sirevåg

NorSea søker om konsesjon til å utvikle et postsmoltanlegg i Sirevåg på Jæren. Anlegget kan gi 20-30 faste arbeidsplasser og flere positive ringvirkninger i den tradisjonsrike fiskerihavna.

-Sirevåg er pekt ut som et nær perfekt område for et landbasert postsmoltanlegg. Det er mange viktige forutsetninger for et slikt anlegg, som tilgang på vann og kraft, gode havneforhold, i tillegg til areal. Her ligger forholdene svært godt til rette. Dessuten er det spennende å kunne utvikle et område med solide, lange tradisjoner innen fiskeindustri til framtidens behov, sier John Olaf Næsheim, forretningsutvikler i NorSea.

NorSea og rådgivningsselskapet Blue Planet står bak konsesjonssøknaden, som ble presentert for formannskapet i Hå i går. Selskapene har over tid hatt dialog med kommunen, Lyse, Mattilsynet og aktører i oppdrettsindustrien for å berede grunnlaget for søknaden. Så langt er tilbakemeldingene svært gode.

– Vi har tegnet opsjonsavtale på tomten med Hå kommune. Sirevåg er med sitt etablerte maritime nærings- og havneareal, godt posisjonert for å levere postsmolt både til eksisterende og mulig fremtidig offshore oppdrettsvirksomhet, sier Næsheim, som også er involvert i konsesjonssøknaden som NorSea står bak for et postsmoltanlegg i Hammerfest.

Tomten i Sirevåg er 30 mål stor. Infrastruktur som trengs for et slikt anlegg, som kai, vei og strøm, er allerede på plass.

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste næringer og ambisjonene for framtidig vekst er store. Flere av de ledende oppdrettsselskapene har de senere år satset på postsmoltanlegg. Det betyr kort fortalt at lakseyngelen holdes lengre i kontrollerte omgivelser på land. Når laksen settes ut I sjøen, er den opp mot en kilo. Det er ventet at anlegget i Sirevåg, så sant det blir realisert, kan produsere mellom 8000 og 10.000 tonn med postsmolt.

Anlegget er ventet å koste en plass mellom 1,6 og 2,5 milliarder kroner og planleggings- og utbyggingsfasen er på rundt fem år. Det er med andre ord mye arbeid som gjenstår, men vi er på vei!

Safer. Smarter. Greener. Det er NorSea, det.