Styrker posisjonen i vindenergi

IKM Gruppen og NorSea kjøper opp selskapet Energy Innovation i Egersund. Målet er å styrke posisjonen innen havvind ved å bygge kompetanse og markedsposisjon.

IKM og NorSea skal sammen eie Energy Innovation og vil forsterke Energy Innovations rolle som et
nasjonalt kompetansesenter for opplæring og sertifisering av vindkraftteknikere.

Konsernsjefene John Stangeland i NorSea og Ståle Kyllingstad i IKM sier oppkjøpet vil befeste og utvikle begge konsernenes ambisjoner innen havvind:

«Når havvind bygges ut på norsk sokkel for fullt trengs betydelig kompetanse og kapasitet for å sikre verdiskapning i Norge i alle faser, fra planlegging og utbygging og langsiktig drift av anleggene. Framtidsperspektivet for vindkraft i Europa innebærer titusenvis av arbeidsplasser for operatører og vindteknikere og stor etterspørsel etter fagfolk innen mekaniske fag og elektro. Der skal vi spille en rolle», sier Kyllingstad og Stangeland.

Energy Innovation driver trening, sertifisering og utdanning for vindkraftoperatører og -teknikere.

«Vi har meget stor tro på vindkraftens betydning for energiforsyningen og for de mulighetene dette vil gi for industri- og leverandørutvikling både i Norge og internasjonalt. Nå tar vi sammen ansvar for å dekke behovet for kvalifisert personell. Det gir Energy Innovation en større kapitalbase med mulighet for å styrke staben, utvide kursvirksomheten og utvikle forretningen», sier Kyllingstad.

«I august signerte NorSea en banebrytende kontrakt med fire universiteter i Belgia og Norge om utvikling og deling av kompetanse innen Norges neste industrieventyr; havvind. Nå fortsetter vi og kompletterer kjeden ved å utvikle kompetanse på alle nivåer,  fra fagarbeidere og teknikere til doktorgrader og professorer. Som to solide konsern kan NorSea og IKM bidra til bygge organisasjonen for Energy Innovation», sier Stangeland.

Frank Emil Moen, adm. direktør i Energy Innovation sier at han svært fornøyd med eierskiftet og beholder en mindre eierandel i selskapet: «Wilhelmsen-eide NorSea og IKM Group er svært solide, industrielle konsern som satser offensivt på havvind, annen fornybarteknologi og bærekraft. Dette vil styrke posisjonen Energy Innovation både nasjonalt og internasjonalt, og sikre en ytterligere bygging av kompetansemiljøet etablert gjennom Egersund Energy Hub.»

Moen sier ambisjonen er at Egersund skal være Norges ledende senter med globale ambisjoner som forsterker Rogaland som en region som tar grønn omstilling i næringsliv og utdanning på alvor.

Se video om samarbeidet her.